Close

Dekanın Mesajı

Prof Dr. Osman Nuri UÇAN

Bilim ve teknolojinin hızla gelişmekte olduğu günümüzde mühendislik ve mimarlık alanları önemini artırarak sürdürmektedir. Küreselleşen dünyamızda karşımıza çıkan mühendislik ve mimarlık problemlerine ve teknolojik ihtiyaçlara yerel ve ülke sınırlarına bağlı kalınmaksızın, dünyamızın farklı bölgelerinden yenilikçi çözümler üretilebilmektedir. İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi olarak hedefimiz, uluslararası alanda rekabet edebilen, karşılaştıkları problemlere özgün, yenilikçi ve sürdürülebilir çözümler sunabilen, kuramsal ve uygulama becerileri yüksek, çok disiplinli ve disiplinler arası takımlarda çalışabilen ve kilit roller üstlenebilen öncü mühendis ve mimarlar yetiştirmektir. Bu hedef doğrultusunda öğrencilerimize ilk kapılarımızı açtığımız 2011 yılından günümüze fakültemiz hızla gelişmiş, çağdaş eğitim ve laboratuvar altyapılarını oluşturmuştur. Fakültemize Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Makine Mühendisliği gibi temel mühendislik bölümlerinin yanı sıra Mimarlık ve İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümlerinde %100 İngilizce eğitim verilmektedir. Temel Bilimler bölümümüz ise fakültemizdeki ve üniversitemizdeki diğer bölümlere temel Matematik, Fizik ve Kimya gibi derslerinin yürütülmesinde destek vermektedir. Ayrıca Türkçe Endüstri Mühendisliği programımız da 2016 yılında öğrencilerine kapılarını açmıştır. 

Fakültemizde 79’u yabancı uyruklu olmak üzere 1591 öğrencimiz eğitim görmektedir. Öğrencilerimiz temel derslerin yanı sıra sunduğumuz seçmeli dersler ile istedikleri alanlarda uzmanlaşmakta, disiplinler arası perspektif kazanmakta, laboratuvar ve atölye derslerinde yaptıkları uygulamalar ile pratik becerilerle donatılmaktadır. Sunduğumuz yandal ve çift anadal programları ile başarılı öğrencilerimiz kendilerini başka alanlarda da geliştirebilmektedir. ERASMUS programı ve ikili anlaşmalar ile öğrencilerimiz eğitimlerinin bir kısmını yurt dışında bulunan partner üniversitede yapabilmektedir.  Yenilikçi, disiplinler arası, probleme dayalı ve uygulama odaklı eğitim anlayışımız ile yetişen mezunlarımız, güçlü teorik bilgileri ve analitik çözümleme becerileri, araştıran, eleştirel yaklaşım sergileyen, sorgulayan, bağımsız düşünebilen, güçlü mesleki etik anlayışına sahip, yaşam boyu öğrenme felsefesini benimsemiş ve kendini sürekli geliştiren yaklaşımları ile kısa sürede endüstride ve akademide tercih edilen liderler olacaklar veya kendi işlerini kurabileceklerdir.

Fakültemizin tüm bölüm ders programı müfredatlarında, uluslararası akreditasyona uygun olarak değiştirilmesine başlanmıştır.  Dünyanın her yerinde fakültemiz bölümlerinin tanınırlığını artıracak olan Mühendislik Akreditasyonu (Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği, MÜDEK) ve Mimarlık Akreditasyonu (Mimarlık Akreditasyon Kurumu, MİAK) çalışmaları önem taşımaktadır. 

Üniversite-Sanayi işbirliği kapsamında, Fakültemizin tüm bölümlerimizde 7. sömestrede uygulanan isteğe bağlı “CO-OP” yapısı ile öğrencilerimiz saygın ulusal/uluslararası firmalarda 1 yarıyıl eğitim alması sağlanarak, mezuniyet sonrası iş sahaları yaratılmaktadır. 

2017 yılından itibaren Fakültemiz tarafından 3 farklı proje yarışması başlatılmaktadır. Her 3 proje yarışmalarında dereceye giren meslek lisesi/ lise öğrencilerine; gümüş, altın ve pırlanta ödülleri ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nde Lisans/Lisansüstünde eğitime başlamaları halinde burs verilecektir. Özgünlük taşıyan projelere faydalı model/patent başvuruları yapılacaktır. Bu projeler ilki olan “Uluslararası Robot Teknolojileri ve Uygulama Proje Yarışmaları”, üniversitemiz önlisans/ lisans/lisanüstü öğrencilerine de açık olacaktır.  Öğrencilerimizin robot teknolojilerini donanım ve yazılımsal açıdan geliştirdikleri gerçek robotlar arasında uluslararası normda bir yarışma hedeflenmektedir. Serbest kategori de yarışan adayların özgün donanım/yazılım gerçekleştirmeleri halinde faydalı model/patent almaları sağlanacaktır. Projelerimizden bir diğeri olan “Uluslararası Enformatik Bilimler ve Uygulamaları Proje Yarışması” ile öğrencilerimizin bilgisayar, elektrik-elektronik alanlarında, özgün ve yapay zekâ uygulamalarına dönük yazılımları ve faydalı model/patent alınması hedeflenmekte; öğrencilerimize burs desteği sağlanması hedeflenmektedir. Bir diğer projemiz olan “Mimari Tasarım Proje Yarışması” ile ise mimarlık ve iç mimarlık öğrencilerimizin çevreye duyarlı, kentsel tasarımı göz önünde tutan, sürdürülebilir ve yapılı çevreye saygılı projeler üretmeleri ve tasarım dünyası ile iç içe olmaları teşvik edilecektir. 

Fakültemiz bünyesinde kurulmuş olan “Kuluçka Merkezi”, siz öğrencilerimize açık olup, firma kurmanız, tekno-girişim imkânlarından faydalanmanız için önemli fırsatlar sunulmaktadır. İstanbul’da girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, yenilikçi ve yaratıcı girişimciliğin yaygınlaştırılması ve girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi amacıyla  Girişimcilik ve Kuluçka Merkezi kurulması ve böylece, İstanbul’un ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır. Merkezin “kuluçka” anlayışı kapsamında, genç girişimcilerin fikirlerini projelendirme ve proje çıktılarını endüstriyel hayata geçirme potansiyellerini ortaya çıkarmak ve girişimcilerin katma değer yaratan nitelikli projelerini/faaliyetlerini, Merkezin “girişimcilik” anlayışı kapsamında girişimcilik faaliyetlerinin yayılması ve girişimcilik kültürünün oluşması için eğitim faaliyetlerini desteklemek, Merkez bünyesinde kurulacak Start-up düzeyinde firmaların, varlıklarını sürdürmek ve ölüm oranlarını düşürmek adına faaliyetler yürüterek, İstanbul bölgesindeki başarılı girişim sayısını arttırmak hedeflenmektedir.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin yeni teknolojiye ve inovasyona yönelik girişimciliğin özendirilmesi ve desteklenmesi, Üniversitemizdeki teknolojik ve bilimsel birikimin, ekonomiye ve üretime yönlendirilmesini sağlamak üzere küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirme ve destekleme idaresi başkanlığı (KOSGEB) işbirliği ile “İKBU-Teknoloji Merkezi (TEKMER)” kurulması hedeflenmektedir.

 

Genel not ortalaması 3,5 olan 3. sınıf öğrencilerden oluşturulacak olan “Altın Sınıfı” öğrencilerinin tecrübeli ve dalında uzman öğretim üyelerinden çağdaş dersler almak suretiyle diploma eki  “Diploma Supplement” verilmesi sağlanacaktır.

 

Fakültemizde “Architecture Media Politics Society(AMPS) Mediated Cities”, “International Wavelet Conference (IWW)”, “International Conference on Engineering & MIS (ICEMIS)”, “Big Data”,  “Yüksek Öğretimde Öğretim ve Öğrenim Araştırmacılığı: Mimarlık Eğitimi Perspektifi” (TÜBİTAK Destekli) " Workshop On Swarm Intelligence Uluslararası Workshop" (TÜBİTAK Destekli) adlı ulusal/uluslararası konferansları düzenlenecektir. 

 

Aurum Journal of Engineering Systems and Architecture” isimli uluslararası hakemli dergimiz sizlerin/akademisyenlerin güncel ve bilimsel yayınlara ulaşmanızda katkı sağlayacaktır.  Ayrıca aylık çıkarılacak olan “E-Bülten” ile siz öğrencilerle akademik personel arasındaki işbirliği, farkındalık artırılacaktır. 

Mimarlık ve Teknoloji Araştırmaları Merkezi ve işletilmesi, İnşaat Laboratuvar ve Proje Ofisi kurulması ve işletilmesi, LED Laboratuvarı, Ar-Ge laboratuvarı ile siz öğrencilerimize iş sahası yaratılacak, üniversite-sanayi işbirliği gerçekleştirilecektir. 

Yenilikçi eğitim anlayışı, nitelikli akademik kadrosu ve donanımlı laboratuvar veya atölye altyapısı ile İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi ülkemizde ve dünyada saygın araştırma kurumları arasında yer almayı hedeflemektedir.