Close

Lisans Programı

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının amacı aşağıda belirtilen yetkinliklere sahip bilgisayar mühendisleri yetiştirmektir.

 

1) Teknik Yeterlilik: Akademide, özel sektörde veya kamu sektöründe, başarılı bir kariyer için gerekli sağlam bir bilgisayar mühendisliği ve bilgisayar bilimleri temeline sahip olmaları; bilgisayar mühendisliği, bilgisayar bilimleri ve ilgili alanlarda araştırma, tasarım, geliştirme ve üretime katkıda bulunabilmeleri; girişimcilik, yenilikçilik ve proje yönetimi konularında yetkin olma

2) İletişim Becerileri: Güçlü iletişim becerilerine sahip olma

3) Takım Bilinci ve Liderlik Becerileri: Kendi disiplininde veya çok disiplinli takımlarda etkin bir şekilde çalışabilmeleri ve liderlik özelliklerine sahip olma

4) Sosyal Sorumluluk ve Meslek Etiği: Meslek etiği ve sosyal sorumluluk bilincine sahip olmaları; bilişim uygulamalarının hukuksal sonuçları ve bu uygulamaların bireysel, kurumsal, toplumsal ve evrensel etkileri hakkında farkındalığa sahip olma

5) Sürekli Gelişim: Kişisel ve mesleki gelişimin gerekliliğinin ve yaşam boyu öğrenmenin öneminin bilinci ile bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip etme.

Altınbaş Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Lisans Programının mezun profilini gösteren program öğrenme çıktıları aşağıdadır.

 

1) Hesaplama, matematik, bilim ve mühendislik bilgilerini uygulayabilme becerisi

2) Deney tasarlama, deney yapma ve deney sonuçlarını analiz edip yorumlayabilme becerisi

3) Bilgisayar tabanlı bir sistemi, parçayı ya da süreci; ekonomik,  çevresel, sosyal, politik, etik, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik ve sürdürülebilirlik gibi gerçekçi kısıtları ve koşulları karşılayacak biçimde tasarlayabilme becerisi

4) Çok disiplinli takımlarda çalışabilme becerisi

5) Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, modelleme ve çözme becerisi

6) Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

7) Etkin biçimde iletişim kurabilme becerisi

8) Mühendislik çözümlerinin evrensel, ekonomik, çevresel ve sosyal bağlamlarda etkilerini anlayabilme

9) Yaşam boyu öğrenmenin önemi ve gerekliliği bilinci

10) Güncel konularda bilgi

11) Bilgisayar bilimleri ve mühendislik uygulamaları için gerekli olan araçları ve teknikleri kullanabilme becerisi

12) Kalite, zamanlama ve sürekli gelişim gerekliliğinin bilinci

13) Farklı karmaşıklık derecelerinde olan yazılım sistemlerini tasarlama ve geliştirme becerisi