Close

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Çok eski çağlardan beri var olan uluslararası ticaretin önemi, küreselleşmeyle birlikte her geçen gün artmaktadır. UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) 2014 istatistiklerine göre, 1948 yılında dünya mal ticaret hacmi (ithalat+ihracat değeri) sadece 120.746 milyon dolarken, bu rakam 2013 senesinde 37.200.322 milyon dolara ulaşmıştır. Türkiye de üç kıtayı birbirine bağlayan, önemli ulaşım yollarının kavşağı durumunda bulunan eşsiz jeopolitik konumu sebebiyle aynı anda bir Avrupa, Asya, Balkan, Kafkas, Akdeniz ve Karadeniz ülkesidir ve bu özel coğrafi yapısı dünya ticaretindeki rolüne sürekli artan bir katkı yapmaktadır. İstatistiklere göre, 1948 yılında ticaret hacmi 545 milyon dolar olan Türkiye, 2013 yılında 403.463 milyon dolarlık mal ticaret hacmine ulaşmıştır. Bununla birlikte, Türkiye’nin, dış ticaret hacminin 2025 yılında yüzde 109 oranında büyüyeceği düşünülmektedir.

Yukarıdaki gelişmelerle ışığında, uluslararası sınırlar ve bölgeler arasında yapılan mal ve hizmet ticaretinin ülkelerin ekonomik gelişiminde ve refahın artmasında önemli rol oynayan unsurlardan biri olduğunu söylemek mümkündür. Bu durum uluslararası ticaretin iş ve bilim dünyasında yeni bir cazibe alanı olarak ortaya çıkmasına neden olmuş; kaliteli, uzmanlaşmış ve disiplinlerarası eğitim veren uluslararası ticaret programları geliştirilmesi ihtiyacını yaratmıştır.

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Uluslararası Ticaret Bölümü’nün amacı, küresel, saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında lider nitelikli uluslararası işletme yöneticileri yetiştirmek; mezunlarının analitik düşünme yeteneğine sahip, hem ekonomik olayları çözümleyebilen bir ekonomist hem de iş yaşamına hazır uluslararası bir işletmeci olarak eğitilmesini sağlamaktır. Program aynı zamanda öğrencilerinin küresel bir iş çevresinde başarılı olabilmek için gerekli becerileri kazanabilmelerini ve küresel pazar fırsatlarını daha iyi bir şekilde keşfedebilmelerini hedeflemektedir.

Uluslararası Ticaret Bölümü mezunları, işletme ya da ekonomi alanlarındaki teorik donanımları ile akademik dünyada ilerleyebilecekleri gibi uluslararası işletmelerin ithalat, ihracat, muhasebe, finans, üretim, personel, pazarlama, satış, araştırma, idari işler, insan kaynakları ve diğer bölümlerinde, ticaret ve sanayi odalarında, ihracat birliklerinde ve uluslararası ticaret konusunda araştırma yapan çeşitli uluslararası kuruluşlar, kamu kuruluşları veya özel kuruluşlarda uzman veya yönetici olarak çalışabilirler..

Dr. Öğretim Üyesi Fadime İrem DOĞAN - Uluslararası Ticaret Bölümü Başkanı