Close

Vizyon ve Misyon

Vizyon
Kültürel açıdan zengin ve teknolojik açıdan gelişmiş küresel toplum ve iş dünyasına katma değer sağlamak.

Misyon
Saygın, ilkeli ve paylaşımcı bir eğitim ortamında, küresel iş dünyasının sürekli değişen rekabet şartlarına uyum sağlayabilecek lider nitelikli yöneticiler yetiştirmek, akademik araştırmalar ile bilgi üretimine katkı sağlamak, paydaşlarına ve topluma yarar sağlayıcı hizmetler vermektir.