Close

AKADEMİK BİRİMLER

Bölüm Başkanının Mesajı

Değerli Gençler,

 

Günümüz dünyasında özellikle göç ve kentleşmeye bağlı olarak birçok sosyal ve ekonomik güçlük kaçınılmaz olarak yaşanmakta, tüm bu güçlükler birey ve toplumların yaşamını zorlaştırdığı gibi devletleri de birçok alanda sorumluluk almaya çağırmaktadır. Sosyal hizmet, bireylerin yaşadığı sorunları mikro, mezzo ve makro düzeyde anlamaya, bu sorunlara çözüm ve müdahaleler üretmeye, hak savunuculuğu yaparak politikalara etki etmeye ve tüm bu çabayı “insanlar için değil insanlarla birlikte” sürdürmeye çalışan uygulamalı bir sosyal bilimler disiplinidir.

 

Sosyal hizmet, kendi teorik bilgi birikiminin yanında ekonomi, psikoloji, psikiyatri, sosyoloji, hukuk, eğitim, antropoloji, ekoloji, halk sağlığı ve kamu yönetimi gibi birçok farklı disiplinden de yararlanmakta, disiplinlerarası bir bakış açısını benimsemektedir. Sosyal hizmetin farklı alanlarla olan bu yakın ilişkisi, Sosyal Hizmet Bölümü lisans eğitim müfredatına da doğru orantılı olarak yansımakta, öğrenciler birinci sınıftan itibaren çok çeşitli dersler alarak zengin bir bilgi birikimi ile bölümden mezun olmaktadır.  

 

Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi çatısı altında 2017-2018 eğitim-öğretim yılında kurularak öğrencilerle buluşmuştur. Bölüm genç ve dinamik öğretim üyesi kadrosunun heyecan dolu motivasyonu ile öğrenci merkezli bir eğitim anlayışını hayata geçirmeyi amaçlamıştır. Bu doğrultuda,  Altınbaş Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü, içinde yaşadığı toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerini tanıyan, sorunları gören, gerektiğinde eleştiren ve çözüm önerileri üreten,  tüm farklılıkları kabullenen, insanlara hoşgörülü, hak savunuculuğunu mesleğiyle özdeşleştiren, önyargılarından mümkün olduğunca arınmış, iletişim becerisi yüksek, özgüven sahibi ve donanımlı sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bölümde öğrencilere sunulan müfredat dahilindeki tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile zorunlu staj uygulamaları bu niteliklere uygun sosyal hizmet uzmanları yetiştirmeye hizmet etmektedir.

 

Sosyal Hizmet Bölümü mezunları başta Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın merkez birimleriyle il müdürlüklerinde; yerel yönetimlerde ya da kreş ve gündüz bakımevleri, çocuk yuvaları, huzurevleri, sosyal yardım danışma merkezleri, sivil toplum kuruluşları, hastane ve eğitim kurumları gibi birçok kurumda çalışma olanağına sahip olacaktır.

Toplumsal sorunlara duyarlı, sosyal adalet ve eşitlik gibi kavramların yaşamdaki öneminin farkında, gönüllü olarak bu alanı tercih etmeye istekli ve sosyal gelişimin bir uygulayıcısı olmaya kararlı adayları aramızda görmek en büyük arzumuzdur.

 

Doç. Dr. Gülçin TAŞKIRAN - Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı