Close

Etkinlik Takvimi

Fakültemiz öğretim üyesi Doç. Dr. Leyla Ateş’in “Transfer Fiyatlandırması ve Gayrimaddi Mallar” başlıklı kitap bölümü, Koç Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Billur Yaltı’nın editörlüğünü yaptığı “Uluslararası Vergi Hukuku Konularına Türkiye Yaklaşımı” başlıklı kitapta yayınlanmıştır. Oniki Levha tarafından basılan çalışma hakkında daha fazla bilgi için bk. http://www.onikilevha.com/images/books/9786051525211.pdf

 Uluslararası Tahkim Konferansı

« Où va l’arbitrage international ? /

Uluslararası Tahkim Nereye Gidiyor ?

De la crise au renouveau / Krizden Yenilenmeye»

 

Journées d’Etudes méditerranéennes en l’honneur
du professeur Ali Bencheneb. / Profesör Ali Bencheneb onuruna Akdeniz çalıştayı

08 et 09 avril 2016 à l’Université Altınbaş , Turquie / 08 ve 09 Nisan 2016 Altınbaş Üniversitesi, Türkiye

 

Date/Tarih: 8-9 Avril 2016 / 8-9 Nisan 2016
Lieu/Yer: l’Université Istanbul Kemeburgaz, Mahmutbey Dilmenler Cad. No. 26 Bağcılar – Istanbul, Turquie / İstanbul Kemeburgaz Üniversitesi, Mahmutbey Dilmenler Cad. No. 26 Bağcılar – İstanbul, Türkiye

Télécharger le programme du colloque
Çalıştay programını indirmek için tıklayınız

Les langues du colloque sont le Français et le Turc. Une traduction simultanée sera assurée. / Çalıştay dilleri Fransızca ve Türkçedir. Simültane çeviri sağlanacaktır.
Un certificat de participation sera délivré sur demande. / Talep üzerine katılım belgesi verilecektir.

Les intervenants / Konuşmacılar :

Ahmed MAHIOU, Universite d’Aix Marseille,CNRS
Ahmed OUERFELLI, Avocat au barreau de Tunis
Ahmet Cemil YILDIRIM, Université Altınbaş 
Başak BAŞOĞLU, Université Istanbul Altınbaş 
Corinne MONTINERI, CNUDCI/UNCITRAL
Cyril NOURISSAT, Université Jean-Moulin, Lyon 3
Denis MOURALIS, Université d’Aix-Marseille
Emmanuel GAILLARD, Shearman & Sterling, Paris
Ercüment ERDEM, Cabinet d’Avocats Erdem&Erdem
Éric LOQUIN, Université de Bourgogne
Filali Osman, Université de Franche-Comté
Hervé PRINCE, Université de Montréal
Jean-Baptise RACINE, Université de Nice
Jean-Michel JACQUET, Institut des hautes études internationales (Genève)
Kadir Berk KAPANCI, Université MEF
Laurence RAVILLON, Université de Bourgogne
Lotfi CHEDLY, Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis
Louis MARQUIS, Université de Montréal
Mahmoud MOHAMED SALAH, Faculté de droit de Nouakchott
Marie-Claude RIGAUD, Université de Montréal
Mauro RUBINO-SAMMARTANO, Centre Européen d’Arbitrage et de Médiation
Mostefa TRARI TANI, Université d’Oran 2, Mohamed Ben Ahmed
Nuray EKŞİ, Université Yeditepe
Olivier CUPERLIER, Avocat au barreau de Paris
Philippe DELEBECQUE, Université de Paris-I (Panthéon-Sorbonne)
Philippe LEBOULANGER, Leboulanger & Associés
Riyad FAKHRI, Université Hassan 1 de Settat
Serhat ESKİYÖRÜK, Université Istanbul Altınbaş 
Thomas CLAY, Université Saint-Quentin-en-Versailles
Walid BEN HAMIDA, Université d’Evry, Sciences Po, Paris.

Les intervenants à la table-rond animée par Louis-Christophe DELANOY (Bredin Prat), et Nassib ZIADE, (Bahrain Dispute Resolution Chamber (BCDR-AAA)) / Louis-Christophe DELANOY (Bredin Prat), et Nassib ZIADE, (Bahrain Dispute Resolution Chamber (BCDR-AAA)) tarafından yönetilecek panel katılımcıları :

Corinne MONTINERI, CNUDCI/UNCITRAL
Bertrand MOREAU,Association Française d’Arbitrage
Mohamed ABDEL RAOUF, Cairo Regional Centre for International Commercial Arbitration (CRCICA)
Carole MALINVAUD, Comité Français de l’Arbitrage
Sadjo OUSMANOU, CADEV – African Centre for Law and Development
Chiara GIOVANNUCCI ORLANDI, Institut pour la promotion de l’arbitrage et la médiation en Méditerranée (ISPRAMED)
Javier ÍSCAR DE HOYOS, Asociación Europea de Arbitraje (AEADE), Cour hispano-marocaine d’arbitrage (CIHMAR)
Ziya AKINCI, İstanbul Tahkim Merkezi – Istanbul Arbitration Center (ISTAC)

Les frais d’inscription de 80 euros par personne seront à payer au moment de l’inscription au Colloque pour les résidents en Turquie et sur place pour les non-résidents (pré-inscription obligatoire).  Ces frais incluent la documentation, les 4 pauses-café et les déjeuners  des 8 et 9 avril 2016. / Kayıt ücreti kişi başı 80 Eurodur ve Türkiye’de ikamet edenler için kayıt ile beraber, Türkiye’de ikamet etmeyenler için etkinlik sırasında tahsil edilecektir. Bu ücret etkinlik belgelerini, dört kahve molasını ve 8-9 Nisan 2016 tarihlerindeki öğle yemeklerini kapsar.

Télécharger le formulaire d’inscription / kayıt formunu indirmek için tıklayınız

Contact/İletişim: Ahmet Cemil Yıldırım
cemil.yildirim@altinbas.edu.tr
0090 212 6040100/4005

"YENİ TÜRK BORÇLAR KANUNU VE CISG'E GÖRE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ"

Uluslararası Konferans

Türkiye'de son dönemde satış sözleşmelerinin hem ulusal hem de uluslararası boyutlarını düzenleyen temel hukuk kurallarında köklü değişiklikler olmuştur.

Satış sözleşmelerinin ulusal hukuk boyutunu düzenleyen en önemli metin olan 6098 Sayılı Yeni Türk Borçlar Kanunu 11.01.2011'de kabul edilmiş, 04.02.2011 tarih ve 27836 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. Yeni Türk Borçlar Kanunu 01.07.2012'de yürürlüğe girecektir. Bu kanunun ikinci kısmının birinci bölümü "Satış Sözleşmesi" ne ayrılmıştır ve 207 ila 281. maddeler arasında satış sözleşmelerinin ulusal hukuk boyutu düzenlenmektedir.

Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun çok kısa bir süre içinde yürürlüğe girecek olması, bu yeni kanunun getirdiği çeşitli düzenlemelerin avukat, hâkim ve akademisyenlere tanıtılması ihtiyacının giderek daha çok hissedilmesine neden olmaktadır.

Bununla beraber, ülkemiz Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'ne (Convention on International Sale of Goods - CISG) 02.04.2009 tarihinde 5870 sayılı Kanun ile katılmış, Konvansiyon 07.04.2010 tarih 27545 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış, 01.08.2011 tarihinde de yürürlüğe girmiştir.  Böylece Türk Hukuku uluslararası satış sözleşmelerini düzenleyen bir kurallar sistemine kavuşmuştur.

01.08.2011 tarihinden itibaren CISG Türk Hukuku'nun bağlayıcı bir parçasıdır ve uluslararası ticari satış sözleşmelerine uygulanmaktadır.

1980'de imzalanıp 1988'de yürürlüğe giren CISG'e bugün 77 ülke taraftır. Bu Konvansiyon ile ilgili geniş bir literatür ve içtihat oluşmuştur. Bu literatür ve içtihat, CISG'in Türkiye'deki uygulaması bakımından avukat, hakim ve akademisyenler için bir rehber niteliğindedir.

Ancak Türkiye'nin CISG'e katılımının çok yeni olması nedeniyle konu ile ilgili literatür ve içtihat ülkemizde yeterince tanınmamaktadır.

Bu uluslararası konferansın üç amacı vardır:

  • Yeni Türk Borçlar Kanunu'nun ikinci kısmının "Satış Sözleşmesi" başlıklı birinci bölümünün tanıtılması,
  •  CISG ile ilgili uluslararası bilgi birikiminin paylaşılarak konvansiyonun uygulaması ile ilgili sorun ve muhtemel çözümlerin tartışılması,
  • Satış sözleşmeleri ile ilgili ulusal ve uluslararası düzenlemeler arasındaki mevcut ve muhtemel etkileşimlerin tartışılması.
 
*Konferansımıza katılım ücretlidir. Kontenjan sınırlı olduğundan kayıt yaptırılması rica olunur.

ADALETİN MİMARLARI TOPLANIYOR