Close

Dekanın Mesajı

Prof. Dr. Leyla ATEŞ<br />Hukuk Fakültesi DekanıSizin için global, modern, realist ve dinamik bir hukuk eğitimi tasarladık.Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, klasik ve modern eğitim anlayışlarının olumlu yönlerini birleştiren lisans programı tasarımıyla, çağın global hukukçularını yetiştiriyor. Genç, dinamik ve her biri alanında yetkin öğretim üyelerinden oluşan öğretim kadromuzun ortak hedefi sağlam bir hukuk altyapısı ile donanmış, özgür düşünceli, araştırmacı ve toplumsal sorumluluk bilincine sahip genç hukukçular yetiştirmektir.

Fakültemiz, hukuk dünyasının duayen isimlerinin yanı sıra, realist bir yaklaşımla Türkiye'nin en önde gelen uluslararası hukuk büroları ile de çözüm ortaklığı geliştirmiştir. Bu nedenle, alanında uzman uygulamacıların yürüteceği seminerler ve sağlanacak staj imkânları ile öğrencilerimizin henüz lisans düzeyinde hukuk ve iş dünyasının gerçekleriyle tanışmaları sağlanmaktadır.

Lisans eğitimimizde iyi bir İngilizce dil bilgisinin yanı sıra, hukuk İngilizcesine de özel bir önem verilir. Bu şekilde İngilizce hukuk terminolojisine egemen kılınan öğrenciler, %30'u İngilizce derslerden oluşan öğretim programıyla, dünyanın her yanındaki genç hukukçularla rekabet edebilecek evrensel bir hukuk eğitimi alırlar. Ayrıca %25 oranındaki seçimlik derslerle öğrencilerimiz kendi hukuk eğitimlerini ve uzmanlık alanlarını tasarımlayabilir.

Altınbaş Üniversitesi Hukuk Fakültesi, lisans programının yanı sıra Uluslararası Ticaret Hukuku alanında modern ve nitelikli bir yüksek lisans programını da başarıyla faaliyete geçirmiştir. Bu şekilde lisans mezunu öğrencilerimizin, Uluslararası Ticaret Hukuku yüksek lisans programına devam ederek uluslararası hukuk alanında lisansüstü düzeyde uzmanlaşmaları imkânı sağlanmıştır.

Geleceğin hukuk dünyasında yer almak için şimdi sıra sizde...