Close

Çift Diplomalı Türk-Alman Hukuk Lisans Bölümü Ders Programı

  TUAKTS
  BGB AT
Alman Medeni Kanunu Genel Hükümler
    5
  Schuldrecht AT
Borçlar Hukuku Genel Hükümler
    5
  AG Zivilrecht
Özel Hukuk Pratik Çalışma
    2
  Strafrecht I
Ceza Hukuku I
    8
  AG Strafrecht
Ceza Hukuku Pratik Çalışma
    2
  Staatsrecht I
Kamu Hukuku I (Devlet Teorisi)
    5
  Türkischer Rechtsterminologiekurs
Türk Hukuk Terminolojisi
    1
  Juristische Technik und Berufsbefähigung,
Studium Integrale, Certificate in United States' Law
Hukuk Teknikleri ve Mesleki Yetenekler,
Serbest Seçmeli Dersler, Amerika Hukuku Sertifikası
    2
  Toplam (insgesamt)     30

  TUAKTS
  Schuldrecht BT (Vertragliche Schuldverhältnisse)
Sözleşmeden Doğan Özel Borç ilişkileri
    5
  Schuldrecht BT (Gesetzliche Schuldverhältnisse)
Kanundan Doğan Özel Borç İlişkileri
    5
  Strafrecht II
Ceza Hukuku II
    5
  Staatsrecht II
Kamu Hukuku II (Anayasa Hukuku)
    5
  Grundlagenschein, Studium Integrale
oder Certificate in United States' Law
Hukukun Temel Esasları, Serbest Seçmeli Dersler veya Amerika Hukuku Sertifikası
    9
  Toplam (insgesamt)     30

  TUAKTS
  Sachenrecht
Eşya Hukuku
    4
  AG Sachenrecht
Eşya Hukuku Pratik Çalışma
    2
  Internationales Privatrecht
Karşılaştırmalı Hukuk Sistemleri
    4
  Verwaltungsrecht AT
İdare Hukuku Genel Hükümler
    8
  AG Verwaltungsrecht
İdare Hukuku Pratik Çalışma
    2
  Einführung in das türkische öffentliche Recht
Türk Kamu Hukukuna Giriş
    1
  AG türk. öffentliches Recht
Pratik Çalışma Türk Kamu Hukuku
    1
  Seminar "Wissenschaftliches Arbeiten",
Studium Integrale oder Certificate in United States' Law
Bilimsel Çalışma, Serbest Seçmeli Dersler veya Amerika Hukuku Sertifikası
    2
  Toplam (insgesamt)     31

  TUAKTS
  Arbeitsrecht
İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku
    5
  Handels - und Gesellschaftsrecht
Ticaret ve Şirketler Hukuku
    5
  Einführung in das türkische Zivilrecht
Türk Özel Hukukuna Giriş
    1
  AG türkisches Zivilrecht
Pratik Çalışma Medeni Hukuk
    1
  Praktikum (in Rechtspflege oder Verwaltung),
Studium Integrale oder Certifikate in United States' Law
Staj (Hukuk Bürolarında veya Şirketlerin Hukuk Departmanlarında, Yargı Organlarında veya Diğer Kamu Kurumlarında),
Serbest Seçmeli Dersler veya Amerika Hukuku Sertifikası
    18
  Toplam (insgesamt)     30

5. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ATH111 Anayasa Hukuku I (Genel Esaslar) Z 3 1 - 6
ATH121 Medeni Hukuk I (Genel Esaslar, Kişiler Hukuku)  Z 3 1 - 5
ATH223 Borçlar Hukuku I (Genel Hükümler) Z 3 1 - 5
ATH355 Ticaret Hukuku I Z 3 1 - 5
HUK243 Ceza Hukuku Genel Hükümler I Z 3 1 - 4
TCT103 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I Z 2 0 - 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 17 5 - 27
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ATH352 Fikri Mülkiyet Hukuku S 3 0 - 4
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler S 3 0 - 4
HUK322 Tüketici Hukuku S 3 0 - 4
HUK459 Taşıma Hukuku S 3 0 - 4
HUK411 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru S 3 0 - 4
Yukarıdaki seçmeli derslerden bir tane seçilecektir.
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı* 4
5. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 31

6. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ATH112 Anayasa Hukuku II Z 3 1 - 5
HUK224 Borçlar Hukuku Genel Hükümler II Z 3 1 - 4
HUK244 Ceza Hukuku Genel Hükümler II Z 3 1 - 4
ATH122 Medeni Hukuk II (Aile Hukuku) Z 3 1 - 4
ATH356 Ticaret Hukuku II Z 3 1 - 4
TCT104 Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II Z 2 0 - 2
TURK103 Türk Dili ve Türkçe İletişim I Z 2 0 - 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 19 6 - 25
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
Almanca dışında yabancı diller         4
Diğer fakültelerden alınacak 4 AKTS değerinde dersler         4
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı* 4
6. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 29
                                                    

7. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK234 İdare Hukuku Z 3 1 - 4
HUK325 Eşya Hukuku I Z 3 1 - 4
HUK365 Medeni Usul Hukuku I Z 3 1 - 4
ATH447 Ceza Muhakemesi Hukuku I Z 3 1 - 5
ATH467 İcra ve İflas Hukuku         Z 2 1 - 4
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 18 3 - 21
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
HUK451 Deniz Ticaret Hukuku S 3 0 - 4
HUK246 Kriminoloji S 3 0 - 4
HUK459 Taşıma Hukuku S 3 0 - 4
HUK477 Milletlerarası Özel Hukuk I S 3 0 - 4
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler S 3 1 - 4
HUK411 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru S 3 0 - 4
HUK426 Adli Tıp S 3 0 - 4
HUK435 Kambiyo Senetleri S 3 0 - 4
HUK345 Ceza Hukuku Özel Hükümler S 3 0 - 4
HUK423 Teminat Hukuku S 3 0 - 4
LAW457 International Commercial Contracts S 3 0 - 4
LAW468 International Commercial Arbitration S 3 0 - 4
Yukarıdaki seçmeli derslerden iki tanesi seçilecektir.
Seçmeli Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı* 8
7. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 29

8. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)
KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ATH427 Karşılaştırmalı Türk-Alman Hukuk Uygulaması Z 1 4 - 4
ATH499 Bitirme Tezi Z - - - 9
HUK326 Eşya Hukuku II Z 3 1 - 4
HUK448 Ceza Muhakemesi Hukuku II Z 3 1 - 4
HUK366 Medeni Usul Hukuku II Z 3 1 - 4
HUK335 İdari Yargı Hukuku Z 3 1 - 4
TURK104 Türk Dili ve Türkçe İletişim II Z 2 0 - 2
Zorunlu Olarak Alınması Gereken AKTS Toplamı 15 8 - 31
8. Yarıyılda alınması gereken Toplam AKTS 31

KODU DERSİN ADI Z/S T P K AKTS
ATH352 Fikri Mülkiyet Hukuku S 3 0 - 4
HUK328 Borçlar Hukuku Özel Hükümler S 3 0 - 4
HUK322 Tüketici Hukuku S 3 0 - 4
HUK459 Taşıma Hukuku S 3 0 - 4
HUK411 Anayasa Mahkemesi Bireysel Başvuru S 3 0 - 4
HUK451 Deniz Ticaret Hukuku S 3 0 - 4
HUK246 Kriminoloji S 3 0 - 4
HUK477 Milletlerarası Özel Hukuk I S 3 0 - 4
HUK426 Adli Tıp S 3 0 - 4
HUK435 Kambiyo Senetleri S 3 0 - 4
HUK345 Ceza Hukuku Özel Hükümler S 3 0 - 4
HUK423 Teminat Hukuku S 3 0 - 4
LAW457 International Commercial Contracts S 3 0 - 4
LAW468 International Commercial Arbitration S 3 0 - 4