Close

Lisans Programı

  • Mezunlarının, disiplinlerarası ilişki kurabilen, analitik düşünce yeteneği kazanmış, evrensel ve çağdaş tasarım değerlerine sahip, moda ve tekstil sektöründe öncü tasarımcılar olarak yer almalarını desteklemek.
  • Mezunlarının, alanı ile ilgili konularda, uzman ya da uzman olmayan kişilerle, görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleri kullanma yeteneğini kazandırmak.
  • Mezunlarının, çağdaş toplumun ihtiyacı olan bilim, kültür, sanat ve estetiğe; ulusal ve evrensel düzeyde entelektüel katkıda bulunmasını öngörmek.
  • Mezunlarına, alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisini ve üretim alanlarında kullanabilme ve paylaşabilme yetisi kazandırmak.
  • Mezunlarına, alanı ile ilgili özgün yapıtlarını toplumla paylaşıma yönelik değerlendirme yetisi kazandırmayı hedeflemek.
  • Mezunlarına, ulusal ve uluslar arası sanat ve tasarım etkinliklerinde disiplinlerarası ilişkileri yönetip liderlik yapabilecek bilgi ve becerileri kazandırmayı amaçlamak.
  • Mezunlarını, doğayı ve çevreyi korumaya yönelik projeleriyle destekleyerek, tekstil sektörüne katkı sağlayabilecek tasarımcılar yetiştirmek.