Close

Fakültemiz Hakkında

Güzel Sanatlar Fakültesi

Fakültemiz, öğrencilerine "Sinema ve Televizyon" ve "Takı Tasarımı" bölümlerimizde lisans eğitimleri sunmaktadır.

Fakültemiz, profesyonel bilgi birikimli akademisyenleri ile kültür, sanat, estetik ve sosyal bilinci gelişmiş öğrenciler yetiştirmeyi misyon edinmiştir.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültemiz, dünyanın her yerinden gelen uluslararası öğrencilerle birlikte küresel bir eğitim ortamında güncel sanat ve tasarım eğilimlerini izleyerek uluslararası alanda yer alan, disiplinlerarası düşünebilen sanatçılar, tasarımcılar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerimiz, uluslararası geçerliği olan ve alınan eğitim seviyesini, içeriğini ve statüsünü belirten Diploma Eki (DE) ile mezun olmaktadır.

Ayrıcalıklar

  • Ulusal ve uluslararası prestije sahip öğretim üyeleri, sanatçılar ve tasarımcılar
  • Çok kültürlü ortam sayesinde uluslararası estetik dönüşüm
  • Mücevher atölyelerinde uygulamalı eğitim
  • Ulusal ve uluslararası sanat platformlarına katılma ve etkinlik düzenleme imkanı
  • Kültürlerarası etkileşim sayesinde estetik dönüşüm
  • Ulusal ve uluslararası platformlarda öncü, yenilikçi sanatçı kimliği
  • Türk ve dünya sineması örnekleri ile diğer görsel ve çağdaş sanatlardan beslenerek estetik ve etik donanım kazanma imkanı