Close

Mezuniyet Projeleri

Tez Teslimi yapacak öğrencilerin dikkatine:

Tez teslimi yapacak öğrencilerimiz, 30-31 Mayıs 2019 tarihinde tezlerini 3 kopya halinde bastıracak olup, bu kopyaların 2'si ve tezlerin CD formatlı hali Dekan Sekreteri Buket SOYDAN'a imza karşılığında teslim edeceklerdir.


2018-2019 Öğretim Yılı Mezuniyet Projesi Dersi ile İlgili Tarihler:

•             10 Mayıs 2019: Tezlerin danışman hocalarına teslimi

•             22-23 Mayıs 2019: Tezler taslak halinde teslim formunda belirtilen kopya sayısına kadar Turnitin raporu ile birlikte fakülteye teslim edilecek

•             28 Mayıs 2019: Tez sunumları (Poster)

•             28-30 Mayıs 2019: Tez ile ilgili gerekli düzeltmeler öğrencilere bildirilecektir

•             30-31 Mayıs 2019: Düzeltilmiş ve basılmış tezlerin teslimi

Mezuniyet Projesi yapacak öğrencilerin aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak sekreterliğe teslim etmeleri gerekmektedir.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Mezuniyet Projesi Başvuru Formu