Close

Akademik Kadro

Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Prof. Dr. Özgül KISA ozgul.kısa@altinbas.edu.tr
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel YÜCEL yasemin.yucel@altinbas.edu.tr CV
Yrd. Doç. Dr. Kaan POLATOĞLU kaan.polatoglu@altinbas.edu.tr CV
Yrd. Doç. Dr. Hüseyin SERVİ huseyin.servi@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Cansu VATANSEVER cansu.vatansever@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Aysun BULUT aysun.bulut@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör Emine ŞEN emine.sen@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Ceren ADALI ceren.adali@altinbas.edu.tr
Arş. Gör. Sibel BARBAROS sibel.barbaros@altinbas.edu.tr
Unvanı - Adı - Soyadı E-posta CV
Prof. Dr. Hazire Oya ALPAR oya.alpar@altinbas.edu.tr CV
Doç. Dr. Neşe Buket AKSU buket.aksu@altinbas.edu.tr CV
Yrd. Doç. Dr. Genada SİNANİ genada.sinani@altinbas.edu.tr CV
Yrd. Doç. Dr. Zeynep Ülker DEMİR
Arş. Gör Gizem YEĞEN gizem.yegen@altinbas.edu.tr CV
Arş. Gör. Gizem KAŞIKCIOĞLU gizem.kasikcioglu@altinbas.edu.tr