Close

Ders Programı

      T U AKTS
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Alan Seçmeli Ders 3 0 5
    Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1) 3 0 5
    Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1) 3 0 5
    Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1) 3 0 5
BT 597 Seminer 2 0 5
BT 599 Yüksek Lisans Tezi                                              0 0 80

Diğer Programlardan Alınabilecek Olan Tamamlayıcı Seçmeli Ders Listesi

  • ISL 501, ISL 502, ISL 503, ISL 511, ISL 514, ISL 518,  ISL 521, ISL 523, ISL 534, ISL 541, ISL 542, ISL 544, ISL 552, ISL 561, ISL 568, ISL 571, ISL 572, ISL 574, ISL 577, ISL 581, ISL 582, ISL 583, ISL 671, ISL 673, HUK 523, HUK 525,

Tamamlayıcı Seçmeli Dersler BT kodlu olabileceği gibi başka alanlarda da olabilir.

Derslerden en fazla ikisi bilişim alanındaki ileri düzey lisans derslerinden seçilebilir.

Seçmeli dersler danışman onayıyla belirlenir.

(1) Tamamlayıcı seçmeli dersler BT ve EMB kodlu olabileceği gibi aşağıda belirtilen diğer alan derslerinde de seçilebilir.

• Türkçe Bilişim Teknolojileri yüksek lisans programındaki öğrenciler az beş adet dersi Türkçe olarak almak ve Türkçe dilinde tez yazmak zorundadırlar.
• Alan Seçmeli Dersleri ve Tamamlayıcı Seçmeli Derslerden en az dördü belirli bir alandan seçilerek ve

Yüksek Lisans Tezi bu alanda yazılarak bir alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Mevcut uzmanlaşma alanları aşağıda sıralanmıştır:

Bilgisayar Sistemleri
Bilgisayar Ağları
Yazılım Mühendisliği
Bilişim Teknolojileri Yönetimi
Web Programlama ve Tasarım

Ders Listesi

BT 501 Bilgisayar Becerileri Çalıştayı (3-0)5
BT 502 Programlama Çalıştayı (3-0)5
BT 503 Java ile Uygulama Geliştirme (3-0)5
BT 510 Veri Yapıları ve Algoritmalar (3-0)5
BT 520 İnternet ve Web Programlama (3-0)5
BT 530 Bilgisayar Organizasyonu (3-0)5
BT 540 İşletim Sistemleri (3-0)5
BT 541 Sistem Programlama (3-0)5
BT 542 Veritabanı Sistemleri (3-0)5
BT 550 Bilgisayar Ağları (3-0)5
BT 551 Bilgisayar ve Ağ Güvenliği (3-0)5
BT 552 Bilgisayar Ağları Uygulamaları (3-0)5
BT 560 Yazılım Mühendisliği (3-0)5
BT 570 Nicel Yöntemler (3-0)5
BT 571 Sistem Benzetimi Modellemesi (3-0)5 
BT 572 Karar Analiz Modelleri  (3-0)5 
BT 573 Kalite Güvencesi  (3-0)5
BT 574 Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi  (3-0)5 
BT 575 Üretim Bilgi Sistemleri   (3-0)5
BT 576 Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş  (3-0)5
BT 580 Web Uygulamaları (3-0)5
BT 581 Bilişim Sistemleri Analizi ve Tasarımı (3-0)5
BT 582 Veri Ambarlama ve Madenciliği (3-0)5
BT 583 İnsan Bilgisayar Etkileşimi (3-0)5
BT 584 Yapay Zeka (3-0)5
BT 585 Çokluortam Teknikleri ve Uygulamaları (3-0)5
BT 586 Bilgi Toplumunda Girişimcilik (3-0)5
BT 587 Elektronik Ticaret (3-0)5
BT 591 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular I (3-0)5
BT 592 Bilişim Teknolojisinde Özel Konular II (3-0)5
BT 597 Seminer (2-0)5
BT 599 Yüksek Lisans Tezi (0-0)80