Close

Faaliyet Alanları

Araştırma merkezi temel faaliyet alanı olan toplumsal ve ekonomik konularda çok disiplinli yaklaşımı esas alır. Merkez faaliyetlerini yürütürken iktisat, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, işletme, sosyoloji, psikoloji, felsefe, matematik ve mühendislik gibi disiplinlerden bilim insanlarının katkıda bulunacakları bir çalışma ortamı yaratmayı esas alır. Merkezin başlangıçtaki öncelikli çalışma alanları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

 •          İklim değişikliği,
 •          Eğilim ekonomisi ve politikaları,
 •          Finansal iktisat

Öncelikli çalışma alanlarının sayısı ve içeriği, Yönetim Kurulu tarafından güncel gelişmeler ve ihtiyaçlar doğrultusunda genişletilebilir veya dönüştürülebilir; Yönetim Kurulu öncelikli çalışma alanlarına ilişkin olarak alacağı kararlarda Danışma Kurulunun da görüşlerini dikkate alır.

 

Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

 •          Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, çalışma alanları ile ilgili konularda, eğitim vermek, bilimsel araştırmalar yapmak, projeler geliştirmek ve yayın yapmak, bu konularda gerçekleştirilen etkinliklere katılmak,
 •          Yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere, kurs, seminer, konferans, sempozyum, kongre ve benzeri bilimsel etkinlikler düzenlemek,
 •          Çalışma alanlarında gerçekleştirilecek bilimsel etkinlikler yoluyla toplumsal duyarlılığı artırmak, kamuoyu oluşturmak, önerilecek çeşitli politikalar yoluyla toplumsal sorunların çözümüne katkıda bulunmak ve yürütülen veya yürütülmüş politikaları değerlendirmek,
 •          Çalışma alanları ile ilgili olarak, uluslararası bilimsel ağlara katılmak, uluslararası işbirliğini geliştirmek ve uluslararası projelere katılmak,
 •          Çalışma alanları ile ilgili kamu kurum kuruluşları, diğer üniversiteler, gerçek ve tüzel kurum ve kuruluşlar ile sosyal taraf temsilcileri ile işbirlikleri oluşturmak, çalışmalar sürdürmek, bu kurumların ihtiyaçları doğrultusunda araştırma, proje ve benzeri çalışınalar yapmak, danışmanlık hizmetleri vermek,

 

 •          Merkezin kuruluş amaçları doğrultusunda çeşitli mecraları kullanarak ulusal ve uluslararası yayım yapmak, süreli yayımlar çıkarmak, çalışma tebliğleri yayımlamak,
 •          Merkezin amaçları doğrultusunda, çalışma alanları ile ilgili insan gücü ve donanımı en etkin biçimde kullanabilecek yapılanmayı sağlamak, 2547 sayılı Kanunun amaç ve ilkelerine uygun diğer çalışmaları yapmak,
 •          Yönetim Kurulunun kararlaştıracağı diğer çalışmalarda bulunmak.