Close

Yetişkin

Bireysel psikoterapi kişinin özel hayatında, iş hayatında ve kendi iç dünyasında yaşadığı sorunlara ve bu sorunların yarattığı duygusal sıkıntılara uzman psikolog eşliğinde çözüm bulma sürecidir.

Amaç, yetişkinin duygu, düşünce ve davranışlarına ilişkin farkındalık kazanması, tekrarladığı ve hayatını olumsuz etkileyen duygu, düşünce ve davranışları değiştirmek için gerekli motivasyonu bulması ve değişim için gereken adımları atmasıdır.

Hedefler, uzman psikolog ve bireyin ortak çalışması sonucu ilk dört görüşme sırasında belirlenir. Terapi süresi boyunca, bireyin kişilik özellikleri ve yaşam koşulları göz önünde bulundurularak bu hedefler bireyin hayatına uyarlanmaya çalışılır.

  

Uzman psikolog ile yapılan birebir görüşmeler 45 dakikadır. Terapinin süresi ve sıklığı bireyin yaşadığı problemin niteliğine, kişilik özelliklerine ve yaşam koşullarına bağlı olarak değişir.

Bireysel Terapiye İlişkin Danışmanlık Alanları:

Duygudurum Bozuklukları

 •   Depresyon
 •   Bipolar Bozukluklar
 •   Duygu durumu dalgalanmaları

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları

 •   Panik Atak
 •   Özgül Fobi
 •   Sosyal Fobi
 •   Obsesif-Kompulsif Bozukluk
 •   Travma Sonrası Stres Bozukluğu
 •   Akut Stres Bozukluğu
 •   Genel Kaygı Bozukluğu

Yeme Bozuklukları

 •   Anoreksiya Nervoza
 •   Bulimia Nervoza
 •   Aşırı Yeme Bozukluğu
 •   Aşırı Şişmanlık (Obezite)
 •   Kronik diyet yapma hali

Uyku Bozuklukları

Öfke Kontrolü

Kronik Stres

Özgüven Eksikliği

Dönemsel problemler (örneğin işsizlik, hastalık, sakatlık, v.b.)

Yaşam olaylarına uyum ve adaptasyon (örneğin yas, göç, v.b.)

Çift ve evlilik terapisi, evlilik bağı olan veya olmayan iki kişinin beraberlikleri sürecince yaşadıkları sorunlara ve bu sorunların ilişki üzerinde yarattığı duygusal sıkıntılara uzman psikolog eşliğinde çözüm bulma sürecidir.

Amaç kişinin kendi duygu, düşünce ve davranışlarının eşi üzerindeki olumlu ve olumsuz etkilerine ilişkin farkındalık kazanması, yaşanan sorunlara rağmen birbirine duyduğu sevgi ve saygıyı korumak için etkin çözümler bulması ve mutlu ve sağlıklı bir beraberlik için gereken adımları atmasıdır.

Hedefler, uzman psikolog ve çiftin ortak çalışması sonucu ilk beş görüşme sırasında belirlenir. Terapi süresi boyunca beraberlik yaşayan bireylerin kişilik özellikleri, yaşam döngüsünün hangi evresinde oldukları ve yaşam koşulları göz önünde bulundurularak bu hedeflere ulaşılmaya çalışılır.

Çiftin uzman psikolog ile yaptığı görüşmeler 60 dakikadır. Terapinin süresi ve sıklığı çiftin yaşadığı problemin niteliğine bağlı olarak değişir.

Çift ve Evlilik Terapisine İlişkin Danışmanlık Alanları :

 • Eşinin yaşadığı psikolojik sorunların ilişkiye olan etkisi
 • Evlilik öncesi danışmanlık
 • İlk evlilik yılları
 • Yeni anne-baba olma
 • Çocukların büyüme sürecinde şekillenen evlilik ilişkisi
 • Çocukların evden ayrılması ile şekillenen evlilik ilişkisi
 • Emeklilikten sonra şekillenen evlilik ilişkisi
 • Ayrılma, boşanma süreci ve sorunları

Grup terapisi, ortak bir tema çerçevesinde bir araya gelen bireylerin yaşadıkları sorunlara ve bu sorunların yarattığı duygusal sıkıntılara uzman psikolog eşliğinde çözüm bulma sürecidir.

Amaç grup üyelerinin, ortak sorunlar çerçevesinde birbirlerine destek olmaları, uzman psikolog önderliğinde ortak sorunlara etkin çözümler oluşturmaları ve bu çözümleri yaşamlarına geçirerek çevreleri ile daha sağlıklı ilişkiler kurmalarını sağlamaktır.

Grup terapisi sürecinde, grup üyeleri, hem uzman psikolog ile hem de diğer grup üyeleri ile etkileşim halindedir. Böylelikle, üyeler dışarıda almadıkları geribildirimleri alma ve üzerinde çalışma imkanı bulurlar.

Uzman psikolog önderliğinde toplanan gruplar 7-10 kişiden oluşur. Gruplar her hafta toplanır ve görüşmeler 90 dakikadır.

Grup terapisine katılmak isteyen kişiler, uzman psikolog ile grup öncesi birebir görüşme yapar. Uzman psikolog, görüşme sırasında kişinin yaşadığı sorunların grup çalışmasının içeriğine uygunluğu değerlendirilir ve katılması uygun görülen bireylere grup çalışması ve kuralları hakkında detaylı bilgi verir

Grup Terapisine İlişkin Danışmanlık Alanları :

 • Öfke Kontrolü Grubu
 • Kronik Stresle Başa Çıkma Grubu
 • Depresyonla Başa Çıkma Grubu
 • Kaygıyla Başa Çıkma Grubu
 • Duygu Dalgalanmalarını Düzenlenme Grubu
 • Yeme Bozuklukları Grubu