Close

Direktörün Mesajı

Pazarlama antik çağlarda küçük işletmelerin şehir duvarlarına kazıyarak bıraktıkları yönlendirici ve tanıtıcı simgelerden, 21. yüzyılın dijital pazarlama dünyasına kadar çok yol katetti, çok değişti. Ancak özünde tüm bu çabalar insanı, düşünme, hissetme ve davranış biçimini, sonrasında da toplumu ve kültürü daha iyi anlamaya dayanıyordu. Bu süreçler, günümüzün teknolojik imkanları ile de desteklenince daha hızlı, daha güvenilir ve etkili bir biçimde işlemeye başladı. Ancak bu defa da teknolojik dönüşüm ve insanın bu dönüşen dünyaya uyumu gibi farklı dinamiklerin baş döndürücü hızı ile kendimizi yine anlaşılması ve yakalanması zor bir dünyanın içinde bulduk.

PANUM’u tam da bu noktada, anlaşılması güçleşen bu dinamikleri açıklama çabalarına katkıda bulunmak üzere kurduk. Pazarlama, tüketici davranışları,  marka yönetimi ve iletişim alt alanlarında gösterdiğimiz faaliyetlerde, günümüzün pazarlama dünyasını şekillendiren ana dinamikleri, nöropazarlama ve dijital pazarlamayı odağımıza alıyoruz. Disiplinler arası işbirliğinin en iyi bilgiyi üretmenin, akademi - sektör işbirliğinin bu bilginin potansiyelini açığa çıkarmanın anahtarı olduğunu düşünüyoruz. Tüm faaliyetlerimizde bu ana ilkeleri benimseyerek öğrencilerimiz, akademi, iş dünyası ve toplum için değer yaratmayı amaçlıyoruz.

Faaliyetlerimiz ile ilgili bilgi almak, etkinliklerimize katılmak ve bu değeri birlikte yaratabilmek için sizleri de PANUM’a bekliyoruz.

 

PANUM Direktörü

Dr. Öğretim Üyesi Dicle Yurdakul