Close

Hakkımızda

Altınbaş Üniversitesi Merkezî Araştırma Laboratuvarının (AÜ-MERLAB) kuruluş amacı, başta kendi Üniversitemiz olmak üzere, kamu ve sanayi kuruluşların Ar-Ge analiz ihtiyaçlarını karşılayacak cihazların bulunduğu merkezî bir laboratuvar olmaktır. AÜ-MERLAB; disiplinler arası alanlardaki Ar-Ge faaliyetlerinin yürütülmesinde, ulusal ve uluslararası proje sunumlarında gerekli olan tüm laboratuvar imkanlarını sağlayacaktır.

Merkezimiz bünyesinde; fizik, kimya, biyoloji, bitki, gıda, çevre,  tıp, eczacılık,  diş hekimliği gibi birçok alanda araştırmalara hizmet verebilecek teçhizat bulunmaktadır