Close

Hakkımızda

Gündelik yaşamda insan hayatını tehlikeye atan birçok kaza / olay ile karşılaşırız. “Doğru ve etkili müdahale” kaza / olay anında oldukça önemlidir. Kazazedenin yaşamsal fonksiyonlarının durduğu ya da durmak üzere olduğu kaza ya da yaralanmalarda, ilkyardımın hızlı ve etkin bir şekilde başlatılması hayati önem taşır.

   İlkyardım : Herhangi bir kaza ya da yaşamı tehlikeye düşüren durumda, sağlık görevlilerinin yardımı sağlanıncaya kadar, hayatın kurtarılması ya da durumun daha kötüye gitmesini önleyebilmek amacıyla olay yerinde, tıbbi araç gereç aranmaksızın mevcut araç ve gereçlerle yapılan ilaçsız uygulamalardır.

Sağlık Bakanlığı tarafından  yayınlanan 29.07.2015 tarihli ve 29429 sayılı İlkyardım Yönetmeliğinin 19. Maddesine göre ;

 

İş sağlığı ve güvenliği kapsamında

a) Az tehlikeli işyerlerinde, her 20 çalışan için 1 ilkyardımcı,

b) Tehlikeli işyerlerinde, her 15 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

c) Çok tehlikeli işyerlerinde, her 10 çalışana kadar 1 ilkyardımcı,

bulundurması zorunludur.

 

İlkyardım eğitimli bireyler tarafından yapılmalıdır.Bu eğitimler Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş merkezlerde verilmektedir.

 

ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ İLKYARDIM EĞİTİM MERKEZİ ;

Altınbaş Üniversitesi Sağlık Hizmetleri MYO Bünyesinde Sağlık Bakanlığı tarafından İlkyardımcı yetiştirmek üzere yetkilendirilmiştir.

Sağlık Profesyonelleri yetiştiren, alanında uzman ve deneyimli eğitmenleriyle ilkyardım konusunda donanımlı bireyler yetiştirmek misyonuyla faaliyetini sürdürmektedir.

Eğitimler Üniversitemiz Bakırköy yerleşkesinde Sağlık Bakanlığınca Onaylı Eğitim Salonumuzda verilmektedir. Sınavlarda başarılı olan katılımcılara Bakanlıkça onaylı İlkyardımcı sertifikası verilir.

Eğitimin süresi 16 saat olup katılımcıların, eğitim süresinin tamamına devam etmesi zorunludur.

İlkyardımcı olacak kişilerin en az ilkokul mezunu olması gerekmektedir.

 

Eğitim İçeriği

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

2-HASTA / YARALININ VE OLAY YERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

3-TEMEL YAŞAM DESTEĞİ

4-KANAMALARDA İLKYARDIM

5-YARALANMALARDA İLKYARDIM

6-YANIK, DONMA VE SICAK ÇARPMASINDA İLKYARDIM

7-KIRIK, ÇIKIK VE BURKULMALARDA İLKYARDIM

8-BİLİNÇ BOZUKLUKLARINDA İLKYARDIM

9-ZEHİRLENMELERDE İLKYARDIM

10-HAYVAN ISIRMALARINDA İLKYARDIM

11-GÖZ. KULAK VE BURUNA YABANCI CİSİM KAÇMASINDA İLKYARDIM

12-BOĞULMALARDA İLKYARDIM

13-HASTA/YARALI TAŞIMA TEKNİKLERİ

 

EK: iLKYARDIM YÖNETMELİĞİ 

 

 

 Merkez Müdürü: Anıl DÜZEL