Close

Araştırma Grupları

DÜAGEM ARAŞTIRMA GRUPLARI

 

1) Diş Hekimliği ve Medikal Uygulamaları Araştırma Grubu Başkanı: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde Ar-Ge hizmeti verir. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, klinik materyal, kimyasal ve mekanik plak kontrolü amacıyla kullanılan materyallerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. DÜAGEM çalışma alanı kapsamında ağız ve diş sağlığı ile ilgili doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, klinik materyal, kimyasal ve mekanik plak kontrolü amacıyla kullanılan materyallerin üretiminde kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili biyolojik, farmakolojik ve toksikolojik etki testlerini in vitro ve in vivo koşullarda bünyesinde ve/veya ortak çalıştığı üniversite, kamu, endüstri paydaşları desteğiyle gerçekleştirir. DÜAGEM’in ağız ve diş sağlığı ile ilgili geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur.

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Hakkı Sunay

Altınbaş Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

hakki.sunay@altinbas.edu.tr    

Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu

Altınbaş Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

basak.biyikoglu@altinbas.edu.tr

Doç. Dr. Gökser Çakar

Altınbaş Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

gokser.cakar@altinbas.edu.tr

Doç. Dr. Burçin Akoğlu

Altınbaş Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

burcin.vanlioglu@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hulki Caner Yeğin

Altınbaş Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

caner.yegin@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlknur Özenci

Altınbaş Üniversitesi

Diş Hekimliği Fakültesi

ilknur.ozenci@altinbas.edu.tr

 

Araştırma Grubu Projeleri

BAPK: PB2017-BAHAR-DIS-5 - Farklı Kanal İçi Dezenfeksiyon Yöntemlerinin Enterococcus faecalis üzerindeki etkisinin incelenmesi. (Proje Yürütücüsü: Prof. Dr. Hakkı Sunay, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Yrd. Doç. Dr. Hulki Caner Yeğin, Yrd. Doç. Dr. Cansu Vatansever; Proje Başlangıç-Bitiş: 20.10.2017- 20.10.2018)

1BAPK: PB2017-BAHAR-DIS-7- Kronik Periodontitis Hastalarında D vitamini ve Katelisidin LL-37 Seviyeleri Klinik Parametrelerin Değerlendirilmesi. (Proje Yürütücüsü: Doç. Dr. Başak Bıyıkoğlu, Proje Yardımcı Araştırmacısı: Prof. Dr. Gökser Çakar, Prof. Dr. Şebnem Dirikan İpçi; Proje Başlangıç-Bitiş: 20.10.2017- 20.10.2018)

2) Farmasötik Ürünler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani

DÜAGEM’in belirlediği öncelikli alanlarda kamu, endüstri, üniversite ve diğer ulusal/uluslararası paydaşlara ürün/hammadde Ar-Ge hizmeti verir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi, doğal maddeler içeren formülasyonların geliştirilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM tarafından doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili üretim, Ar-Ge, analiz konularında uzmanlaşmış kalifiye elemanları yürütülen araştırma faaliyetleri sürecinde yetiştirir. DÜAGEM’in geliştirdiği yeni/özgün ürünler/hammaddeler ile ilgili olarak prototip ürünler üretilmesi ve bunların patentlerinin çıkarılması ve bu patentlerin endüstride kullanılması için girişimlerde bulunur. DÜAGEM’in belirlediği stratejik doğal ürün kaynaklı ve semi-sentetik; ilaç, kozmetik, tarım ve gıda endüstrilerinde üretilen/kullanılan hammadde ve ürünler ile ilgili dünya pazarından ülkemizin daha büyük bir pay alabilmesi için stratejileri ve öncelikli alanları belirler ve bunlarla ilgili olarak politikaları geliştirilmesine katkı verir.

Araştırmacılar:

Prof. Dr. Buket Aksu

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

buket.aksu@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Genada Sinani

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

genada.sinani@altinbas.edu.tr 

Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Ülker Demir

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

zeynep.ulkerdemir@altinbas.edu.tr           

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

fatma.gozet@altinbas.edu.tr

Öğr. Gör. Mohammed Zeyad Mohammed Kalayi

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

mohammed.kalayi1@altinbas.edu.tr

Ar. Gör. Gizem Yeğen

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

gizem.yegen@altinbas.edu.tr

 

Araştırma Grubu Projeleri

BAPK: PB2017Bahar-ECZ-1 – Nigella sativa bitkisi tohum posasından gıda takviyelerinin geliştirilmesi. Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Kaan POLATOĞLU; Proje Başlangıç – Bitiş: 20.10.2017-20.10.2018)

TÜBİTAK: SBAG-114S745- Bitkisel Ekstre ve Saf Maddeler için MAO-A ve MAO-B İnhibisyon Testlerinin HPTLC’ye Uyarlanması. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel; Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu; Proje Başlangıç Bitiş: 01.11.2014-01.11.2017)

Advanced engineering and research of aerogels for environment and life sciences, COST CA18125: Cost Action AERoGELS, Araştırmacı: Zeynep Ülker Demir, Proje Başlangıç Bitiş: 2019-2023.

Preparation and characterization of tragacanth aerogels as drug delivery systems, Scientific Research project funded by Altinbas University: PB2018-GÜZ-ECZ-5, Yürütücü: Zeynep Ülker Demir, Araştırmacı Genada Sinani, Proje Başlangıç Bitiş: 2019-2020.

Adaçayı ve Alıç Kapssüllerindeki Fenolik Bileşiklerin HPLC-UV Yöntemi ile Nicel Analizleri. Yenilik ve Araştırma Projeleri Daire Başkanlığına/Araştırma ve Üniversite Sanayı İşbirliği Daire Başkanlığı. Yürütücü: Fatma Tuba GÖZAT, Araştırmacı: Yelda KOMESLİ.

 

3) Gıda ve Fonksiyonel Gıdalar Araştırma Grubu Başkanı: Prof. Dr. Haydar Özpınar

MADDE 56 - Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek Devletin ve vatandaşların ödevidir.

Günümüzde insanlar sağlıklı yaşam ve beslenme konularında daha bilinçli ve duyarlı hareket etmektedirler. Özellikle ilaç gibi ürünler yerine doğal ürünler ve fonksiyonel gıdalara tercih edilmektedir. Gıda; İnsanlar tarafından yenilen, içilen veya yenilmesi, içilmesi beklenen işlenmiş, kısmen işlenmiş veya işlenmemiş her türlü madde veya ürün, içki, sakız ile gıdanın üretimi, hazırlanması veya muameleye tâbi tutulması sırasında kullanılan su veya herhangi bir maddeyi ifade eder. Uluslararası Yaşam Bilimleri Enstitüsü (International Life Sciences Institute) tarafından bir gıda ürünü, beslenmeye yönelik uygun niteliklerinin yanı sıra, vücudun bir ya da daha fazla hedef işlevini daha sağlıklı ve iyi duruma getirmek ve/veya hastalık riskini azaltmak yoluyla yararlı yönde etkilediği ikna edici bir şekilde ortaya koyulabilirse, o gıda ürününü fonksiyonel gıda olarak tanımlanmıştır.

Bu grup içerisinde beslenme, gıda ve fonksiyonel gıdalar alanında geniş çaplı araştırmaların yürütülmesi hedeflenmektedir.

Spesifik olarak;

 •                   Gıdaların Besin İçerikleri ve Kompozisyonları
 •                   Gıda Mikrobiyolojisi ve Teknolojisi
 •                   Gıda Kalitesi ve Güvenliği
 •                   Fonksiyonel Gıdaların Geliştirilmesi
 •                   Beslenmenin Bağışıklık Sistemi Üzerine Etkisi
 •                   Probiyotikler ve Prebiyotikler
 •                   Gıda Alerjenlerinin Tespiti
 •                   Gıdalarda Mikotoksinler
 •                   Moleküler Gastronomi
 •                   Fermente Ürünlerin Geliştirilmesi/İyileştirilmesi
 •                   Ekşi Maya Ekmek Üretimi

 

ARAŞTIRMACILAR

Prof. Dr. Haydar Özpınar

Araştırma Grubu Başkanı,

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

haydar.ozpinar@altinbas.edu.tr

ÖZGEÇMİŞ

Dr. Öğr. Üyesi Cansu Vatansever

Eczacılık Fakültesi

cansu.vatansever@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ayça Mollaoğlu

Tıp Fakültesi

ayca.mollaoglu@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Şebnem Garip Ustaoğlu

Tıp Fakültesi

sebnem.garip@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuğçe Naime Gedik

Tıp Fakültesi

tugce.gedik@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Füsun Zehra Özkan

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

fusun.ozkan@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Özge Seçmeler

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ozge.secmeler@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr.Üyesi İnanç Atılgan   

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

inanc.atilgan@altinbas.edu.tr

Öğr.Gör. Merve İşeri Uzunoğlu

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

merve.iseri@altinbas.edu.tr

Öğr. Gör. Yaşar Sevimli 

Uygulamalı Bilimler Fakültesi

yasar.sevimli@altinbas.edu.tr

 

 

4) Santral Sinir Sistemi Çalışma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Gaye Hafez

Santral sinir sistemiyle ilişkili olarak nörolojik, psikiyatrik ve nörodejeneratif hastalıklar, günümüzde insidansı yüksek ve henüz tedavisi tam olarak aydınlatılamamış hastalıklardır. Güncel tedavi yaklaşımları arasına farklı sınıflardan farmakolojik ajanlar girmekle beraber, yeni sentetik ilaç molekül geliştirme çalışmaları dünyada pek çok merkezde yürütülmekte, kök hücre tedavileri, bitki ekstrakt denemeleri de bu çalışmalar arasında yer almaktadır. Santral sinir sistemine ilişkin hastalıkların patofizyolojisinde rol oynadığı bilinen nöroinflamasyon yolaklarının açıklanması, tedavide yeni stratejiler geliştirilebilmesi için ilk adımdır. Bu çalışma grubuyla, nörolojik hastalıklar, depresyon, stres bozuklukları gibi psikiyatrik hastalıklar, Alzheimer’s ve Parkinson Hastalıkları gibi nörodejeneratif hastalıkların etyolojileri üzerine projeler geliştirilerek, hem hedef ilaç mekanizmalarının araştırılması, hem de yeni tedavi stratejileri için doğal ürün aktivite çalışmalarının yapılması ve bu ürünlerin etkilerinin incelenmesi amaçlanmaktadır.

Araştırmacılar:

Dr.Öğr.Üyesi Gaye Hafez

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

gaye.hafez@altinbas.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Ebru Özdemir Nath

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

ebru.ozdemir@altinbas.edu.tr

Dr.Öğr.Üyesi Yasemin Yücel Yücel

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

yasemin.yucel@altinbas.edu.tr

Arş.Gör.Kaan Birgül

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

kaan.birgul@altinbas.edu.tr

Arş.Gör.Emine Şen

 

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

emine.sen@altinbas.edu.tr

Araştırma Grubu Projeleri:

 1.            BAP Projesi- Altınbaş Üniversitesi, Proje Başlangıç-Bitiş: 2018-2020. Agmatinin erken dönem anneden ayrılma stresine maruz bırakılan sıçanlarda vasküler yanıt ve kognitif fonksiyonlara etkisinin araştırılması (Yürütücü: Gaye Hafez, Araştırmacılar: Feyza Arıcıoğlu, Hacer Zortul, Bayram Yılmaz, İlkay Alp, Yusufhan Yazır, Özlem Bingöl Özakpınar).
 2.            TÜBİTAK: SBAG-114S745- Bitkisel Ekstre ve Saf Maddeler için MAO-A ve MAO-B İnhibisyon Testlerinin HPTLC’ye Uyarlanması. (Proje Yürütücüsü: Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel; Proje Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Kaan Polatoğlu; Proje Başlangıç Bitiş: 01.11.2014-01.11.2017)
 3.            “Bazı Uçucu Yağ ve Bileşenlerinin İnsektisidal, Davranışsal ve Nematisidal Etkinliklerinin Belirlenmesi” Yürütücü: Dr. Mustafa ALKAN, TAGEM projesi devam ediyor. Yrd. Doç. Dr. Yasemin Yücel Yücel araştırmacı olarak görev almaktadır. Proje devam ediyor.

 

5) Tıbbi bitkiler Araştırma Grubu Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath

Türkiye bitki türü çeşitliliği ve endemik bitkiler bakımından çok zengin bir floraya sahiptir.  Birçok cins ve tür açısından gen merkezi konumunda olan ülkemizde toplam takson sayısı, son yıllarda yapılan yeni teşhislerle 12000’ e yaklaşmıştır. Türkiye'de bulunan bu  bitkilerin 3000‘ i endemik bitkilerdir. Ülkemizin doğal zenginliklerinin tanınması ve tıbbi açıdan değerlendirilmesi amacıyla bitki teşhisi, etnobotanik araştırmalar, ballı bitkileri araştırma çalışmaları, polen analizi, bitki morfolojisi ve anatomisi, farklı aktivite çalışmalarında kullanılmak üzere bitki ekstrelerinin hazırlanması, etken madde analizi, aromatik bitkilerin uçucu yağ eldesi ve uçucu yağ analizleri çalışmaları hedeflenmektedir. Bu alanda yapılacak olan çalışmalarda elde edilen bitki örnekleri, herbaryum kurallarına uygun şekilde hazırlanarak uluslararası kodu olan HERA (Herbarium of Altınbaş University Faculty of Pharmacy) herbaryumunda saklanacaktır.

 

Araştırmacılar:

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Özdemir Nath                 

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

ebru.ozdemir@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Fatma Tuba Gözet

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

fatma.gozet@altinbas.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Behiye Şen

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

behiye.sen@altinbas.edu.tr

Araş. Gör. Sefa Sönmez

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

sefa.sonmez@altinbas.edu.tr

Araş. Gör. Diren Ergin

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

diren.ergin@altinbas.edu.tr

Öğr. Gör. Arkan Yashar Ezzulddin Barbar 

Altınbaş Üniversitesi

Eczacılık Fakültesi

arkan.barbar1@altinbas.edu.tr

 

Araştırma Grubu Projeleri

1. Gürdal, M. B., Özdemir Nath, E., Bilgin, M. (2018). Türkiyede yayılış gösteren Pulicaria (Compositae) türlerinin anatomik, karyolojik özellikleri ve antimikrobiyal Aktiviteleri. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: TSA-2018-29555.

2. Bozkurt Güzel, Ç., Erbay, M.Ş., Hacıoğlu, M., Anıl, S., Oyardı, Ö., Özdemir Nath, E., Kültür, Ş. (2019). Balıkesir yöresinden bazı bitkilerin antimikrobiyal ve antibiyofilm özelliklerinin incelenmesi. İstanbul Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: TSA-2019-31201.