ANASAYFAYA GERİ DÖNELEKTRİK VE BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

·         Kazanılan Derece

·         Kazanılan Derecenin Düzeyi

·         Kabul Koşulları

·         Önceki Öğrenmenin Tanınması

·         Kazanılan Derece Gereklilikleri ve Kurallar

·         Program Tanımı

·         Program Eğitsel Amaçları

·         Program Yeterlilikleri

·         Program Eğitsel Amaçları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Mezunların Mesleki Profili

·         Bir Üst Dereceye Geçiş

·         Öğretim Programı

·         Sınavlar Değerlendirme ve Notlandırma

·         TYYÇ - Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Temel Alan Yeterlilikleri – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Ders Öğrenme Kazanımları – Program Yeterlilikleri İlişkisi

·         Program Yapısı

·         Mezuniyet Koşulları

·         Eğitim Türü

·         Bölüm Başkanı 

 

KAZANILAN DERECE

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Derecesi almaya hak kazanırlar.

 

KAZANILAN DERECENİN DÜZEYİ

 

Bu program  yüksek lisans düzeyinde öğrenim veren bir programdır.

 

KABUL KOŞULLARI

 

Yüksek Öğretim Kurumu’nun düzenlemeleri çerçevesinde, Türkiye’de yüksek lisans programlarına öğrenci kabulü merkezi olarak yapılan ALES sınavı sonuçları, öğrencinin lisans eğitimindeki performansı (notları) ve mülakat sonuçlarına göre yapılır. Yüksek lisans programına öğrenci kabulu merkezi bir sürece bağlı olmayıp ilgili üniversite tarafından yapılır.

 

ÖNCEKİ ÖĞRENMENİN TANINMASI

 

Önceki formal öğrenmenin tanınması ulusal düzeyde Yüksek Öğrenim Kurumu’nun çerçeve yönetmeliklerine ve İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi’nin ilgili yönetmeliklerine göre yapılır.

 

Kurum içi ve kurum dışı yatay geçişler ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dahilinde yapılır. Kurum için ve kurum dışı yatay geçişlerde transfer edilen dersler yönetim kurulu tarafından belirlenir. Öğrencinin programa yatay geçiş yoluyla başlamadığı durumlarda da eğer öğrencinin başka bir kurumda almış olduğu dersler var ise bunlardan ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenenler ders bazında transfer edilebilir.


geri dön

 

KAZANILAN DERECE GEREKLİLİKLERİ VE KURALLAR

 

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği (Electrical and Computer Engineering) alanında Yüksek Lisans derecesi (Graduate Degree of Electrical and Computer Engineering) almaya hak kazanmaktadırlar.

 

PROGRAM TANIMI

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencilerini, alanında bilgisi, donanımı ve iletişim becerileri ile fark yaratacak kişiler olarak yetiştirmeyi hedefler.

 

İstanbul Kemerburgaz Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Programı öğrencileri eğitimleri süresince kendi alanında temel dersler ve seçmeli alarak mesleğin önde gelen akademisyenleri ve profesyonelleriyle tanışma ve deneyimlerinden yararlanma olanağını elde ederler. Yüksek lisans tezi çalışması ile kendi ilgi alanlarını geliştirirler ve kendi ilgi alanlarında derinlik kazanırlar.

 

 PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI

 

 Program eğitsel amaçları aşağıdadır:

 

1.      Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği alanlarında ileri düzey teknik donanım, kuramsal bilgi ve uygulama becerileri

2.      İleri düzey bilimsel araştırmalar yapabilme ve yayınlayabilme becerileri

3.      Etkin iletişim becerisi, çok yönlü yaklaşım, mesleki ve akademik ahlak ve sosyal sorumluluk bilinci

4.      Bağımsız çalışabilme, disiplin içi ve disiplinler arası çalışabilme ve işbirliği becerileri

5.      Bilimsel metodu benimseme, yenilikleri izleyebilme ve katkıda bulunabilme, kendini sürekli geliştirme ve yaşam boyu öğrenme felsefesini benimseme


geri dön

 

PROGRAM YETERLİLİKLERİ

 

Program yeterlilikleri aşağıdadır:

 

1.      Elektrik-elektronik ve bilgisayar mühendisliği bilgilerini araştırmalarda uygulayabilme becerileri

2.      Alanı ile ilgili bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilme ve yayınlama becerisi

3.      Yeni araştırma deneyleri tasarlayıp yapabilme ve bunların sonuçlarını inceleyebilme ve yorumlayabilme becerisi

4.      Çok disiplinli ve disiplinler arası araştırmalarda yapabilme becerisi

5.      Yeni yöntemler geliştirebilme ve mühendislik problemlerini çözebilme becerileri

6.      Mühendisliğin etkisini küresel, ekonomik, çevresel bağlamda anlayabilme becerisi

7.      Mühendislik alanının ileri düzey yöntemlerini ve günümüz araçlarını araştırmalarda etkin olarak kullanabilme becerisi

 

PROGRAM EĞİTSEL AMAÇLARI -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

Program Yeterlilikleri

Program Eğitsel Amaçları

1

2

3

4

1

x

x

2

x

x

x

x

3

x

x

x

4

x

x

5

x

x

x

6

x

x

x

7

x

x

x

8

x

x

 

MEZUNLARIN MESLEKİ PROFİLİ

 

Bu programdan mezun olanlar elektrik, elektronik ve bilişim alanda kamu sektöründe ve özel sektörde çalışırlar. Mezunlar bu alanda çalışabilmek üzere gerekli temel ve teknik bilgilerle ve iletişim, takım çalışması gibi becerilerle donatılmış olarak yetiştirilirler.

 

BİR ÜST DERECEYE GEÇİŞ

 

Bu programdan mezun olan öğrenciler doktora programlarına başvurabilirler.

 

ÖĞRETİM PROGRAMI

 

Vizyon


Yürütülecek ileri düzeyde araştırma odaklı eğitim, üstün nitelikli bilimsel araştırmalar, endüstri ve topluma hizmet ile alanda ulusal ve uluslararası düzeyde saygın bir akademik birim olmak.

 

Misyon

 

Yeni bilgi üretmek, bilimsel araştırmalarda mükemmele erişmek, bilimin ve teknolojinin ilerlemesine katkıda bulunmak, öğrencileri küresel ortamda rekabetçi kariyere hazırlamak ve onlara endüstride veya akademide lider konumuna gelebilmeleri için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası ölçekte sorumluluk bilinci ile toplumun ve endüstrinin sorunlarına çözümler üretmek ve insanlığa hizmet etmek.


geri dön

 

SINAVLAR DEĞERLENDİRME VE NOTLANDIRMA

 

Öğrenciler her ders için ara sınav ve çalışmalarından başka yarıyıl sonu sınavına da tabi tutulurlar. Her yarıyılda en az bir ara sınavı yapılır. Ara sınavlar dışında kısa süreli sınavlar önceden tarih belirlenmeden yapılabilir. Yarıyıl sonu sınavları Üniversite tarafından belirlenen ve ilan edilen yer ve zamanlarda yapılır. Bir öğrenciye verilecek yarıyıl sonu ders notu yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavı sonuçları ile yarıyıl içi çalışmaları ve derse devam durumu göz önünde tutularak öğretim elemanı tarafından takdir olunur.

 

Haklı ve geçerli görülen bir nedenle herhangi bir sınava girmeyen öğrencilere mazeret sınavı hakkı verilir.

 

Geçme notları harf notu olarak verilir. Harf notları 4 üzerinden AA, BA, BB, CB, CC, F şeklindedir ve değerleri AA değeri 4.00, BA değeri 3.50, BB değeri 3.00, CB değeri 2.50, CC değeri 2.00, F değeri 0.00 şeklindedir.

 

Yüksek Lisans tezi için IP, P ve F notları kullanılır. IP tez çalışmasının başarıyla sürdüğünü, P tez çalışmasının başarıyla tamamlanmış olduğunu, F tez çalışması çalışmasının başarısız olduğunu gösterir.

 

Öğrencilerin başarı durumu her yarıyıl sonunda öğrencilerin yarıyıl sonu ve genel not ortalamaları hesaplanarak belirlenir. Bir öğrencinin bir dersten aldığı toplam kredi, o dersin kredi değeri ile aldığı yarıyıl sonu ders notu katsayısının çarpımı ile elde edilir. Genel not ortalamasına tekrar edilen derslerden alınan en son not katılır. Bütün notlar öğrencinin not belgesine geçirilir.

 

TYYÇ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

TYYÇ 7. Düzey Yetkinlikleri

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

 

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

x

 

 

x

2

x

x

x

 

x

x

 

x

3

x

x

x

 

x

 

 

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

 

 

x

2

x

 

x

x

x

 

x

x

3

x

 

x

x

 

x

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

x

x

x

x

x

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

x

x

 

x

x

x

x

x

2

x

x

x

x

x

x

x

x

3

 

 

x

x

 

x

x

x

4

 

 

 

x

 

x

x

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

x

 

x

 

x

2

 

x

x

 

x

x

 

x

3

x

x

x

 

x

x

 

x


geri dön

 

TEMEL ALAN YETERLİLİKLERİ - PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

Temel Alan: Mühendislik

 

 Mühendislik Temel Alanı Yüksek Lisans Yeterlilikleri

(Akademik Ağırlıklı) TYYÇ 7. Düzey

Program Yeterlilikleri

1

2

3

4

5

6

7

8

Bilgi

-Kurumsal

-Olgusal

1

x

x

x

 

x

 

x

x

2

x

x

x

 

x

x

x

x

3

x

x

x

 

 

 

x

x

4

x

x

x

 

 

x

x

x

Beceriler

-Bilişsel
-Uygulamalı

 

1

x

x

x

 

 

x

x

x

2

x

x

x

 

 

x

x

x

3

x

x

x

 

x

 

x

x

4

x

x

x

 

x

 

x

x

Yetkinlikler

Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği

1

x

 

x

x

x

x

x

x

2

x

 

x

x

x

x

 

x

3

x

 

x

x

x

x

 

x

4

x

 

x

x

x

x

x

x

5

x

x

x

x

x

 

x

x

6

x

x

x

x

x

 

x

x

Öğrenme Yetkinliği

1

x

 

 

x

x

x

 

 

2

x

 

 

 

x

 

 

 

3

x

 

 

 

x

 

 

 

4

x

 

 

 

x

 

 

 

İletişim ve Sosyal Yetkinlik

1

 

 

 

x

 

x

x

 

2

 

 

x

x

 

x

 

x

3

 

 

x

x

 

x

 

x

4

x

 

 

x

x

 

 

x

5

x

 

 

x

 

 

 

x

6

x

 

x

 

x

 

 

x

7

x

 

x

x

x

 

 

x

8

x

 

x

x

 

 

 

x

Alana Özgü Yetkinlik

 

1

x

x

x

x

 

x

x

x

2

 

x

x

x

 

x

x

x

3

 

 

 

x

x

x

x

x

4

x

x

x

x

x

x

x

x

 

 

 

DERS -PROGRAM YETERLİLİKLERİ İLİŞKİSİ

 

 

Program Yeterlilikleri

Dersler

1

2

3

4

5

6

7

8

EBM  501

1

4

4

1

4

2

3

2

EBM 502

1

4

4

2

3

2

3

2

EBM 503

2

4

3

3

4

4

3

1

EBM 504

1

4

4

2

5

2

2

2

EBM 510

4

5

4

3

5

4

3

3

EBM 511

5

5

4

3

4

3

3

5

EBM 512

3

3

5

4

2

1

5

3

EBM 513

1

4

4

3

5

2

2

2

EBM 514

3

2

2

2

3

4

4

5

EBM 515

5

5

3

3

4

3

5

4

EBM 516

4

2

5

5

5

3

3

3

EBM 517

5

5

3

3

4

4

5

5

EBM 518

5

5

3

3

5

4

5

5

EBM 519

5

5

4

4

4

4

5

5

EBM 520

5

5

5

4

4

3

5

5

EBM 521

5

3

4

2

3

2

2

2

EBM 522

5

3

4

2

3

2

2

2

EBM 523

4

1

3

4

3

4

4

4

EBM 524

4

4

3

3

4

3

4

3

EBM 525

4

4

3

3

4

3

4

2

EBM 526

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 527

4

4

3

3

4

3

4

2

EBM 528

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 529

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 530

2

4

4

2

4

2

3

2

EBM 531

5

5

5

4

5

4

5

5

EBM 532

5

5

5

4

5

3

5

5

EBM 533

4

4

5

3

5

4

4

5

EBM 534

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 535

4

4

3

3

4

3

4

4

EBM 536

4

4

3

3

3

3

4

2

EBM 537

3

4

4

3

4

2

4

4

EBM 540

4

3

5

4

4

2

3

4

EBM 541

4

3

5

4

4

2

3

4

EBM 542

4

5

4

3

5

4

3

3

EBM 543

5

5

4

4

4

4

3

5

EBM 544

4

4

5

3

5

4

4

5

EBM 550

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 551

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 552

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 553 

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 554

5

5

2

1

5

1

5

2

EBM 560

5

5

4

1

5

2

5

5

EBM 562

5

5

4

1

5

2

5

5

EBM 581

3

5

5

4

5

4

5

3

EBM 582

4

5

5

4

5

4

5

4

EBM 583

3

5

5

4

5

4

5

4

EBM 584 

3

5

5

3

5

4

5

3

EBM 585

3

5

5

5

5

5

5

3

EBM 586

1

3

3

2

4

4

2

1

EBM 587

3

5

5

5

5

5

5

3

EBM 591

5

3

4

4

5

2

4

5

EBM 592

5

3

4

4

5

2

4

5

EBM 597

5

3

5

3

4

5

4

4

EBM 599

5

5

5

3

4

3

5

5


geri dön

 

PROGRAM YAPISI

 

Ders Programı

 

 

T

U

AKTS

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Alan Seçmeli Ders

3

0

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

0

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

0

5

 

Tamamlayıcı Seçmeli Ders(1)

3

0

5

EBM 597

Seminer

2

0

5

EBM 599

Yüksek Lisans Tezi                                       

0

0

80

 

(1) Tamamlayıcı seçmeli dersler EMB kodlu olabileceği gibi Fen Bilimleri Enstitüsü altında yer alan diğer yüksek lisans programlarından ders alınabilir. Enstitü dışından sadece bir tamamlayıcı seçmeli ders alınabilir.

• Türkçe Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği yüksek lisans programındaki öğrencilerden az beş adet dersi Türkçe olarak almak ve Türkçe dilinde tez yazmak zorundadırlar.
• Alan Seçmeli Dersleri ve Tamamlayıcı Seçmeli Derslerden en az dördü belirli bir alandan seçilerek ve

Yüksek Lisans Tezi bu alanda yazılarak bir alanda uzmanlaşma sağlanabilir. Mevcut uzmanlaşma alanları aşağıda sıralanmıştır:

İşaret İşleme
Robotik ve Kontrol Sistemleri
Haberleşme
Bilgisayar Ağları
Yazılım Mühendisliği
Veri Madenciliği
Yapay Zeka

 

Ders Listesi

 

EBM 501

Olasılık Kuramı ve Uygulamaları

(3-0)5

 

EBM 502

İstatistik Kuramı ve Uygulamaları

(3-0)5

 

EBM 503

Optimizasyon Yöntemleri I

(3-0)5

 

EBM 504

Optimizasyon Yöntemleri II 

(3-0)5

 

EBM 510

İleri Bilgisayar Mimarileri

(3-0)5

 

EBM 511

İleri Yazılım Mühendisliği  

(3-0)5

 

EBM 512

Yazılım Süreçleri  

(3-0)5

 

EBM 513

İleri Algoritmalar

(3-0)5

 

EBM 514

Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı

(3-0)5

 

EBM 515

İleri Veritabanı Sistemleri

(3-0)5

 

EBM 516

Veri Madenciliği  

(3-0)5

 

EBM 517

İleri Ağ Programlama

(3-0)5

 

EBM 518

Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı 

(3-0)5

 

EBM 519

İleri İşletim Sistemleri

(3-0)5

 

EBM 520

İleri Veritabanı Sistemleri

(3-0)5

 

EBM 521

Hata Toleranslı Hesaplama  

(3-0)5

 

EBM 522

Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi  

(3-0)5

 

EBM 523

Kriptografi 

(3-0)5

 

EBM 524

İleri Bilgisayar Grafiği

(3-0)5

 

EBM 525

İleri Yapay Zeka

(3-0)5

 

EBM 526

Örüntü Tanıma  

(3-0)5

 

EBM 527

Bilgisayarla Görme

(3-0)5

 

EBM 528

Makine Öğrenmesi  

(3-0)5

EBM 529

İleri Doğal Dil İşleme

(3-0)5

EBM 530

Rassal Süreçler

(3-0)5

EBM 531

İleri Sayısal İşaret İşleme

(3-0)5

EBM 532

Uyarlamalı İşaret İşleme  

(3-0)5

EBM 533

Bilişim Kuramı ve Kodlama 

(3-0)5

EBM 534

Kestirim Kuramı  

(3-0)5

EBM 535

Yapay Sinir Ağları

(3-0)5

EBM 536

Bilgisayarla Ses İşleme  

(3-0)5

EBM 537

Görüntü İşleme

(3-0)5

EBM 540

İleSayısal İletişim

(3-0)5

EBM 541

Gezgin İletişim Sistemleri

(3-0)5

EBM 542

Telsiz İletişim

(3-0)5

EBM 543

İletişim Ağları

(3-0)5

EBM 544

Telsiz Ağlar

(3-0)5

EBM 550

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0)5

EBM 551

Robotik

(3-0)5

EBM 552

Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 532

Uyarlamalı İşaret İşleme

(3-0)5

EBM 533

Bilişim Kuramı ve Kodlama

(3-0)5

EBM 534

Kestirim Kuramı

(3-0)5

EBM 550

Doğrusal Sistem Kuramı

(3-0)5

EBM 551

Robotik

(3-0)5

EBM 552

Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 553

Gürbüz Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 554

Uyarlanır Denetim Sistemleri

(3-0)5

EBM 560

İleri Mikrodalga Devre Tasarımı

(3-0)5

EBM 562

Mikrodalga Kuvvetlendiricileri

(3-0)5

EBM 581

Sistem Benzetimi ve Analizi

(3-0)5

EBM 582

Kuyruk Kuramı

(3-0)5

EBM 583

Ağların Akış Analizi

(3-0)5

EBM 584

Çizelgeleme

(3-0)5

EBM 585

Karar Analiz Modelleri

(3-0)5

EBM 586

Mühendislik Ekonomisi ve Finans Mühendisliğine Giriş

(3-0)5

EBM 587

Mühendislik ve Teknoloji Yönetimi

(3-0)5

EBM 591

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular I

(3-0)5

EBM 592

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliğinde Özel Konular II

(3-0)5

EBM 597

Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Semineri

(2-0)5

EBM 599

OptimiElektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezi

(0-0)80

                                                                                                         

Ders İçerikleri

EBM 501 Olasılık Kuramı ve Uygulamaları                                                        (3-0)5

 

Olasılık ve istatistiğin tarihi; olasılığın aksiyom tanımları; olasılık uzayları; kombinatoryal analiz; rassal değişkenler ve yöneyler (vektörler); sürekli, ayrık ve bileşik dağılımlar; dağılım fonksiyonları, yoğunluk fonksiyonları, standart dağılımlar; ortalama, varyans ve daha yüksek dereceden momentler; bağımsızlık ve koşullu olasılık; ortak, sınırsal (marjinal) ve koşullu dağılımlar; kovaryans ve korelasyon; örnekleme dağılımları; beklentiler ve Merkezi Limit Kuramı; moment üreten fonksiyonlar ve karakteristik fonksiyonlar; rassal yürüyüşler ve Poisson süreçleri; ilişkili bilgisayarla analiz ve programlama becerileri ve görsel veri sunuş yöntemleri.

 

EBM 502 İstatistik Kuramı ve Uygulamaları                                                      (3-0)5

 

Betimsel istatistik kavramları; tek değişkenli analiz: örnekleme dağılımı, özeksel eğilim, saçınım; iki değişkenli ve çok değişkenli analizler: saçılıma çizimi, ilişiklik, ilinti (korelasyon), nedensellik; çıkarımsal istatistiğin kavramları, kuramı ve teknikleri; hipotez testi; iki örneklemin benzerliği ve karşılaştırılması; örneklem verilerine dağılım oturtma; doğrusal ve doğrusal olmayan regresyon, varyans analizi (ANOVA); çok değişkenli analiz ve faktör modelleri.

 

EBM 503 Optimizasyon Yöntemleri I                                                                  (3-0)5

 

Optimizasyon problemi modelleme kavramları; matematiksel program formülasyonu; doğrusal programlama; Simpleks yöntemi; duyarlılık analizi; çiftelik (duality) ve çifteş Simpleks yöntemi; ulaşım, atama ve konaklama modelleri; ağ modelleri ve ağ Simpleks yöntemi; revize Simpleks yöntemi; sütun oluşturma; Dantzig-Wolfe ayrıştırması; tam sayılı programlama; dal-sınır yöntemi, örtük numaralandırma, kesen düzlem yöntemi,  dal-kesim yöntemi; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

 

EBM 504 Optimizasyon Yöntemleri II                                                                 (3-0)5

 

Klasik optimizasyon kuramı; sürekli fonksiyonlarla optimizasyon; tek değişkenli optimizasyon; olurlu küme dışbükeyliği, amaç fonksiyonu dışbükeyliği ve yarı-dışbükeyliği; kısıtlı ve kısıtsız çok değişkenli optimizasyon; Karush-Kuhn-Tucker optimallık şartları; varlık ve teklik teoremleri, küresel ve yerel optimallık; doğrusal olmayan programlama; karesel programlama; ayrışır programlama; doğrudan arama ve eğim yöntemleri; sezgisel yöntemler; doğadan esinlenilmiş algoritmalar; dinamik programlama ve Markov karar süreçleri; hedef programlaması ve çok-amaçlı optimizasyona giriş; ilişkili bilgisayar analiz ve programlama becerileri.

 

EBM 510 İleri Bilgisayar Mimarileri                                                                    (3-0)5

 

Bilgisayar organizasyonu ve bilgisayar mimarileri; boruyolu işlemcileri; paralelizm ve komut düzeyinde paralelizm; bellek katmanlarının tasarımı; çoklu işlemciler; direk yürütme mimarileri; veri akış makineleri; yeniden yapılandırabilir sistemler; VLSI’nin bilgisayar mimarisi üzerindeki etkisi.

 

EBM 511 İleri Yazılım Mühendisliği                                                                    (3-0)5

 

Süreç yaşam döngüsünün, proje planlamasının, isterler analizi ve yakalanmasının, takım programlamasının, yazılım tasarımının, birim ve bütünleştirme sınanmasının, yazılım sağlanmasının, sistem teslimatı ve bakımının, süreç ve ürün değerlendirme ve iyileştirmenin ve yazılım güvenilirliğinin kuramı ve uygulaması.

 

EBM 512 Yazılım Süreçleri                                                                                   (3-0)5

 

Bu ders yazılım geliştirme süreçlerinin, yazılım süreç standartlarının, yazılım mühendisliği standartlarının ve yazılım kalitesi standartlarının incelenmesi ve iyileştirilmesi; teknik ve yönetsel süreçsel; SEI Yetenek Olgunluk Modelleri, ISO SPICE Modeli, Takım Yazılım Süreci ve Kişisel Yazılım Süreci; süreç modellerin çeşitli durum ve senaryolara uygun hale getirilmesi.

 

EBM 513 İleri Algoritmalar                                                                                  (3-0)5

 

İleri algoritma tasarım ve analiz teknikleri; özetleme, çizgeleme, ağ tasarım ve uygulamaları, hesaplanabilirlik ve karmaşıklık, çizge problemleri ve özellikleri, eniyileme algoritmaları ve buluşsal programlama için tasarım yaklaşımları, makine öğrenmesi ve internet algoritmaları;  Randomizasyon, olasılıksal analiz, amortisel analiz, rekabetçi analiz ve rastgele yürüyüşler.

 

EBM 514 Programlama Dillerinin Sözdizimi ve Anlamsallığı                            (3-0)5

 

İşlevsel, mantıksal ve nesneye dayalı programlama paradigmaları; kuramsal temeller, sözdizimi, anlamsallık, türler, değişken kapsamı, veri soyutlama, denetim soyutlama, parametre gönderme, ifade değerlendirme yapıları; her bir paradigma için soyut makinelerin tanımı; yazımsal ve işlemsel anlamsallığa dayalı soyut yorumlama; hesaplama paradigmaları için derleyici tasarlama; çeşitli temsili dillerde program yazımı.

 

EBM 515 İleri Veritabanı Sistemleri                                                                    (3-0)5

 

İleri veritabanı sistem tasarım prensipleri ve teknikleri; erişim yöntemleri; eşgüdüm ve koruma; sorgu işleme ve eniyileme; tranksaksiyon işleme; dağıtık veri tabanları; nesneye dayalı ve nesne-ilişkisel veritabanları; veri ambarlama; veri madenciliği; ağ ve kısmı yapılı veri ve arama motorları.

 

EBM 516 Veri Madenciliği                                                                                    (3-0)5

 

Veri madenciliği makine öğrenmesi, istatistik, örüntü tanıma, yapay zeka; veri hazırlama ve veri indirgeme; ilişki analizi; sınıflandırma; kümelemek; sayılasal öngörü; sıralı veride örüntü bulma; Bayes ağları; karar ağaçları; karar kuralları; metin madenciliği.

 

EBM 517 İleri Ağ Programlama                                                                           (3-0)5

 

Bilgisayar ağlarına genel giriş; süreçlere giriş: çok görevli yürütüm, süreçler, çoklu iş parçacıkları, iş parçacıkları; iş parçacıkları arasında iletişim ve süreçler arasında iletişim, ağlar arasındaki iletişim; istemci-sunucu ağ programlaması: soketler, RMI, applet-servlet iletişimi; TLI ve RPC programlama; web programlama dilleri (CGI, Perl, Java); programlama projeleri.

 

EBM 518 Bilgisayar Ağları Analizi ve Tasarımı                                                 (3-0)5

 

Bilgisayar ağları analiz ve tasarımına giriş; ağ performansını ölçme, ağ trafik akışı modelleme; grafik en iyileme problemleri ve bununla alakalı grafik algoritmaları, ağlar için gecikme ve kayıp modelleri; kuyruk ağları; statik ve dinamik yöneltme algoritmaları; ağ güvenilirliği analiz ve tasarımı.

 

EBM 519 İleri İşletim Sistemleri                                                                           (3-0)5

 

İşletim sistemi yapılandırma; çok-ipliklilik (multithreading); kilitlenmeler ve süreçler arası iletişim; paralel ve dağıtık işletim sistemleri; çok işlemcili sistemler için işletim sistemi tasarımı.

 

EBM 520 Paralel ve Dağıtılmış Hesaplamada İleri Konular                              (3-0)5

 

Paralel ve dağıtık hesaplama konularına genel bakış; paralel ve dağıtık hesaplama mimarileri; paralel ve dağıtık hesaplama konularındaki güncel gelişmeler; farklı disiplinlerdeki hesaplamalar için paralel yöntemler (biyobilişim, hesaplamalı fizik).

 

EBM 521 Hata Toleranslı Hesaplama                                                                  (3-0)5

 

Hatalar ve hataların gösterimleri; hata modellemesi; mikroişlemci tabanlı sistemlerin sınanması ve sınanabilirlik için tasarlanması; yazılım ve donanım artıklık denetimi; hata toleranslı sistemlerin tasarım metodolojisi; yazılım sınama stratejileri; sistem değerlendirme: güvenilebilirlik, kullanılabilirlik ve sürdürülebilirlik analizi.

 

EBM 522 Bilgisayar Başarım Değerlendirmesi                                                   (3-0)5

 

Bilgisayar performansı ölçüm ve değerlendirmelerine giriş; bilgisayar performansını ölçmek için istatistiksel yöntemler; iş süreci modelleri; kuyruk kuramı; benzetim teknikleri; sistem analiz teknikleri; CPU (merkezi işlemi birimi) başarım kestirimi; programlanmış ölçüm teknikleri; bilgisayar sistemlerinin karşılaştırılması.

 

EBM 523 Kriptografi                                                                                            (3-0)5

 

Kriptografiye giriş; klasik kriptografi; simetrik ve asimetrik şifreleme; DES; AES; Diffie-Hellman anahtar değişimi; RSA; Rabin; ElGamal; sahte-rastgele bitler; kriptografik özet fonksiyonları; mesaj doğrulama kodları; dijital imza; doğrulama protokollerinin temelleri; gerçek hayatta doğrulama.

 

EBM 524 İleri Bilgisayar Grafiği                                                                          (3-0)5

 

Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli ve gözetimsiz öğrenme; Grafik sistemlerine genel bakış; dijital görüntü üretmeye yönelik temel konular; görüntü elde etmekte kullanılan donanımlar; görüntü modelleme; örnekleme ve nicemleme; 3D model oluşturma; eğri, yüzey ve cisim modelleme teknikleri; imge oluşturma  teknikleri: ışın izleme, hacimsel imge oluşturma, yordamsal dokular, ışınım; Işık ve aydınlanma teknikleri; doku ve ortam eşlemeleri.

 

EBM 525 İleri Yapay Zeka                                                                                   (3-0)5

 

Yapay zeka konusunda genel problem çözme yöntemlerine bakış; arama yöntemleri; oyunlar ve buluşsal yöntemler; bilgi gösterimi; bulanık mantık; mantıksal akıl yürütme; belirsizlik ve olasılıklı akıl yürütme; akıllı sistemlerin tasarım ve gerçeklemesinde kullanılan programlama dilleri.

 

EBM 526 Örüntü Tanıma                                                                                     (3-0)5

 

Bayes karar verme kuramı, maksimum olabilirlik ve Bayes kestirim; parametrik ve parametrik olmayan yöntemler; gözetimli öğrenme ve kümeleme işlemleri; sınıflandırma için doğrusal modeller; yapay sinir ağları; durum çalışması: görme.

 

EBM 527 Bilgisayarla Görme                                                                               (3-0)5

 

Görüntü oluşturma; sınır belirleme; öznitelik çıkarma; görüntü bölütleme; bölge büyütme; doku; hareket; 2 boyutlu ve üç boyutlu görüntü gösterimi; görüntü tanıma: öğrenme ve eşleştirme.

 

EBM 528 Makine Öğrenmesi                                                                                (3-0)5

 

Makine öğrenmesinin önemli noktaları; sınıflandırma teknikleri; gözetimli  ve gözetimsiz öğrenme; tümevarımsal öğrenme; karar ağaçları; örnek tabanlı öğrenme; açıklama tabanlı öğrenme; takviye tabanlı öğrenme; genetik algoritmalar; hipotez değerlendirme yöntemleri; çizgesel metotlar: saklı Markov modeli, Bayes ve Markov ağları.

 

EBM 529 İleri Doğal Dil İşleme                                                                             (3-0)5

 

Dil modelleme; doğal dil işleme seviyeleri: morfolojik, yapısal ve anlamsal analizler; dönüşümlü dilbilgisi; eke dayalı dilbilgisi  ve 2 seviyeli gösterim ve işleme; sözdizimsel analiz ve sözdizimi; anlam ve yorumlama; çeviri ağları ve ATN sözdizimsel analizi; doğal dil işleme uygulamaları; akıllı arayüzler, makine ile çeviri, doğal dil anlama.

 

EBM 530 Rassal Süreçler                                                                                      (3-0)5

 

Ayrık ve sürekli olasılık ve rastgele değişkenler. Ortak dağılım ve yoğunluk işlevleri. Merkezi sınır savı. Durağan ve durağan olmayan rassal süreçler. Gauss, Poisson ve Markov süreçleri. Wiener ve Kalman süzgeçleri. Doğrusal en küçük ortalama karesel kestirim.

 

EBM 531 İleri Sayısal İşaret İşleme                                                                      (3-0)5

 

İleri düzey doğrusal zamanla değişmeyen sistemler ve bunların kararlılık ve nedensellik analizi; ayrık zamanlı Fourier dönüşümü; ileri düzey LTI sistemlerin dönüşüm analizi; sonlu dürtü tepkisi (FIR) ve sonsuz dürtü tepkisi (IIR) sistemleri analizi; ileri düzey dijital filtre tasarım teknikleri; ayrık Fourier dönüşümü (DFT) ve hesaplaması; konuşma işleme ve görüntü işleme uygulamalarının incelenmesi.

 

EBM 532 Uyarlamalı İşaret İşleme                                                                       (3-0)5

 

Ayrık-zamanlı stokastik süreçler genel bir bakış; Wiener filtre teorisi; doğrusal kestirim; LMS algoritması ve türevleri; frekans alanı uyarlanır filtreleme; HBS, QR-RLS algoritmaları ve bunların Kalman filtreleme ile bağlantısı, yinelemeli uyarlamalı filtreler, adaptasyon algoritmalar ve yakınsama özelliklerinin tartışılması ve analizi; hesaplama karmaşıklığı hususları; IIR uyarlanır filtreler; uyarlanır filtreleme uygulamaları.

 

EBM 533 Bilişim Kuramı ve Kodlama                                                                 (3-0)5

 

Bilgi ölçüsü; entropi ve Shannon'un kodlama savı; gürültülü kodlama savı, bilgi kaynak modellemesi ve gürültüsüz kaynak kodlama, ayrık kanal modelleri ve  kanal sığası, kod çözme işlemi, optimum ve en büyük olabilirlikli kod çözme; kanal kodlama tekniği; hata düzeltme kodlaması: doğrusal blok kodlar, üreteç ve eşlik kontrol matrisleri, hata belirteci; Hamming kodları, çevrimsel kodlar, BCH kodları, katlamalı kodlar, kodlayıcı ve kod çözücü yapıları.

 

EBM 534 Kestirim Kuramı                                                                                   (3-0)5

 

Kestiriciler; kestiricilerin özellikleri; gerekirci parametrelerin kestirimi için yöntemler; en küçük değişinti kestirimi; en büyük olabilirlik ve momentler yöntemi; rastgele parametrelerin kestirimi; genel kayıp işlevlerinin küçültülmesi; en küçük ortalama karesel hata ve en büyük sonsal kestiriciler; en küçük kareler ve Kalman süzgeç yaklaşımı kullanarak sıralı ve özyineli kestirim; Monte-Carlo yöntemleri.

 

EBM 535 Yapay Sinir Ağları                                                                                (3-0)5

 

Ussal bilime giriş; nöron modeli; temel sinir ağları mimarileri ve özellikleri; sinir ağları öğrenme çeşitleri; tek ve çok katmanlı algılayıcılar; statik ve dinamik ağ mimarileri; Hopfield modeli; radial basis fonksiyonu ağları; sinir ağları uygulamaları.

 

EBM 536 Bilgisayarla Ses İşleme                                                                          (3-0)5

 

Ses modelleri ve gösterimi; ses sentezi; ses kodlama; ses iyileştirme; ses tanıma; dinamik zaman bükümü ve gizli Markov modelleri; ses işlemeye giriş; ses işleme için sinir ağları; insan makine iletişimi.

 

EBM 537 Görüntü İşleme                                                                                     (3-0)5

 

Görüntü edinimi ve gösterimimi; örnekleme ve niceleme; görüntülerin matematiksel modellemesi; görüntü iyileştirme; görüntü bölütleme; görüntü onarımı; görüntü sıkıştırma; öznitelik çıkarma; görüntü sınıflandırma metotları; görüntünün Fourier serisine açılımı; görüntünün harmoniklerden elde edilmesi; görüntünün Fourier dönüşümü; z-dönüşümü ve transfer fonksiyonu; evrişim, maskeleme ve dürtü yanıtı; iki boyutlu FIR and IIR süzgeçleri.

 

EBM 540 Sayısal İletişim                                                                                       (3-0)5

 

Band geçiren sinyal ve sistemlerin gösterilimleri; sinyal uzayı kavramı ve sinyal vektörlerinin yeniden elde edilmesi; ilişki ve uyumlu süzgeçli alıcı tasarımı; hata olasılığının hesabı; minimum enerjili sinyaller; dikdörtgen, ortogonal, biortogonal yapıda sinyal kümeleri; hata olasılığı için birleşim üst sınırı; kanal sığası teoremi; sinyal uzayında bant verimlilikli kodlama teknikleri: kodlamalı modülasyon, kafes kodlar, özellikleri, başarım analizleri; kanal denkleştirme; en iyi alıcı tasarımı.

 

EBM 541 Gezgin İletişim Sistemleri                                                                     (3-0)5

 

Hücresel ağ yapısı, gezgin radyo yayılımı, yol kaybı, sönümlü kanalların özellikleri; gezgin radyo sistemleri için modülasyon ve denkleştirme teknikleri; kaynak kodlama teknikleri; çoklu erişim sistemleri; kod bölüşümlü çoklu erişim (CDMA) sistem tasarımı.

 

EBM 542 Telsiz İletişim                                                                                         (3-0)5

 

Telsiz iletişim sistemleri; hücresel iletişim kavramları; hücresel trafik hesapları; sayısal iletişimin gözden geçirilmesi; telsiz kanallarının modellenmesi; telsiz iletişim sistemleri için benzetim teknikleri; sönümlü kanallar üzerinden sayısal iletişim; sönümlü kanallar için çeşitleme teknikleri; dikgen frekans bölmeli çoğullama (OFDM); telsiz iletişiminde çoklu erişim teknikleri: CDMA, TDMA, FDMA.

 

EBM 543 İletişim Ağları                                                                                         (3-0)5

 

İletişim Ağ mimarileri; sakla ve ilet tipi ağlarda protokoller ve yol atama; uydu ve paket radyo ağları; yerel alan ağları; başarım analizine giriş; betimlemeler, modeller ve ağların tasarım ve işletimi için yaklaşımlar; optik iletim ve anahtarlama teknolojilerinin gerekirci, rastgele ve benzetim modelleri kullanılarak analizi; yüksek hız iletişim gerektiren uygulamalar.

 

EBM 544 Telsiz Ağlar                                                                                            (3-0)5

 

Kablosuz iletişim temelleri; anahtarlama teknikleri: devre anahtarlama, paket anahtarlama, birinci ve ikinci nesil telsiz ağlarının tasarımı ve işletimindeki temel teknikler; hücresel sistemler; ortam erişim teknikleri; bir gezgin oturumun ve gezgin çağrının denetlenmesi; gezgin ağlarda işaretleme; gezgin işletim teknikleri; ortak hava protokolleri (AMPS, IS-136, IS-95, GSM); telsiz veri ağları.

 

EBM 550 Doğrusal Sistem Kuramı                                                                      (3-0)5

 

Matematik önbilgileri: doğrusal uzaylar, doğrusal dönüşümler, normlu doğrusal uzaylar, yakınsama; temel sistem kavramları, durum uzayı ve girdi-çıktı gösterimi; zamanda değişen ve zamanda değişmeyen doğrusal sistemler; denetlenebilirlik, gözlenebilirlik ve kararlılık tanımları; gerçeklenme, en küçük mertebeden gerçeklenme problemi ve yöntemleri; çıktı ve durum geri beslemesi ile özdeğer yerleştirmesi; gözlemci tasarımı.

 

EBM 551 Robotik                                                                                                  (3-0)5

 

Robot kolları (Manipülatörler), gösterimler ve dönüşümler, Denavit-Hartenberg yöntemi, ileri kinematik, tersine kinematik, doğrusal ve döngüsel hızlar, statik kuvvetler, Jacobian matrisi, tekillikler; manipülatör dinamiği, ivmeler, sanal iş yaklaşımı ile yarı-statik inceleme; Newton-Euler ve Lagrange denklemleri ile ileri ve geri dinamik, gezinge planlama ve spline yöntemi; manipülatör denetimi, doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler, eklemlerin bağımsız denetimi, hesaplamalı buru yöntemi ile koordineli eklem denetimi; uyumluluk, uyumlu hareket denetimi, kuvvet denetimi.

 

EBM 552 Doğrusal Olmayan Denetim Sistemleri                                               (3-0)5

 

Doğrusal olmayan geribeslemeli denetim sistemlerini incelemesi ve tasarımı; Lyapunov kararlılığı; girdi-çıktı kararlılığı; girdiden-duruma kararlılığı; edilgenlik kavramları; geribesleme ile doğrusallaştırma yöntemi; geribesleme ile edilgenleştirme; doğrusal olmayan denetimde yapıcı yöntemler.

 

EBM 553 Gürbüz Denetim Sistemleri